AVOC: verschil tussen versies

42 bytes toegevoegd ,  10 jaar geleden
tekst smeren
(tekst smeren)
{{wiu|1=|2=2009|3=11|4=07}}
De '''AVOC''' -methode is een [[Nederland|Nederlandse]] aanpak van onveilige [[verkeer|verkeerssituaties]], met een concentratie op groepen verkeersongevallen op een locatie. AVOC is een afkorting van Aanpak Verkeersongevallenconcentratiepunten.
 
De '''AVOC''' methode is een [[Nederland|Nederlandse]] aanpak van onveilige [[verkeer|verkeerssituaties]], met een concentratie op groepen verkeersongevallen op een locatie.
 
== Werkwijzen ==
 
== Stappenplan ==
Binnen deDe AVOC-methodenmethode isgaat eenuit duidelijkvan stappenplan te gebruiken. Het onderstaandeen stappenplan zal leiden totvoor een goedezogeheten AVOC-analyse.:
#'''Inventarisatie gegevens:''' aantal ongevallen, groepen verkeersdeelnemers, manoeuvrediagram, intensiteiten en evt. informatieongevallenregistratiegegevens van de politie.
#'''Bepalen ongevalveroorzaker:''' maak een analyse van de voorgevallen ongevallen en bepaal de grootste gemene deler, (hierbij geeft het manoeuvrediagram al veel informatie over. )
#'''Hypothesen vormen:''' stel [[hypothese]]n voor de ongevalsoorzaken dienen per dominant ongevalstype hypothesen gevormd te worden. De hypothesen dienen met ja of nee beantwoord te kunnen worden.
#'''Bevindingen vastleggen:''' vervolgens wordentoets de [[hypothese]]hypothesen subjectief getoetst door middel van een inschatting van de verkeerssituatie ter plaatsenplaatse. HierbijLeg wordenhierbij de bevindingen die de hypothesehypothesen bevestigen enof ontkennen vastgelegdvast.
#'''Aanvullend onderzoek:''' wanneer de toetsing van de hypothesen niksniets heeft opgeleverd kan er aanvullend onderzoek gedaan worden gedaan, hierin worden de onderwerpen die vaak niet aan de orde komen boven tafel gehaald. Hierbij moet je denken aan gevoelens en verkeersgedrag. Wanneer dit alles tot niets leidt moet het AVOC onderzoek worden afgesloten zonder resultaat.
#'''Achterliggende oorzaken:''' omdat de dominante ongevalstype’songevalstypes samen met de uitkomsten van de hypothesen verschillende gemeenschappelijke oorzaken kunnen hebben , worden deze goed geordend en meegenomen in het proces.
#'''Maatregelen:''' wanneer alle gegevens zijn vastgesteld kunnen er maatregelen genomen worden genomen om de situatie veiliger te maken. Dat gebeurt door de ongevalsoorzaak weg te nemen zonder dat het grote neveneffecten oplevert, en het moet samen voor de verkeersdeelnemers een samenhangend geheel vormen.
 
== Koppeling Duurzaam- Veilig ==
#'''Inventarisatie gegevens:''' aantal ongevallen,groepen verkeersdeelnemers, manoeuvrediagram, intensiteiten en evt. informatie van politie.
Door het toepassen van de AVOC-methode op verschillende locaties is het aantal ongevallen op deze locaties verminderd met 32%. De methode werkt niet direct met de benaderingen van [[Duurzaam Veilig]], echter dient de maatregel die uit de methoden volgt wel aan Duurzaam Veilig-beleid te voldoen. De methode maakt inzichtelijk waar de prioriteiten van Duurzaam Veilig gelegd kunnen worden, waardoor het toch gedeeltelijk bijdraagt aan Duurzaam Veilig-beleid.
#'''Bepalen ongevalveroorzaker:''' maak een analyse van de voorgevallen ongevallen en bepaal de grootste gemene deler, hierbij geeft het manoeuvrediagram al veel informatie over.
#'''Hypothesen vormen:''' voor de ongevalsoorzaken dienen per dominant ongevalstype hypothesen gevormd te worden. De hypothesen dienen met ja of nee beantwoord te kunnen worden.
#'''Bevindingen vastleggen:''' vervolgens worden de [[hypothese]] subjectief getoetst door middel van een inschatting van de verkeerssituatie ter plaatsen. Hierbij worden de bevindingen die de hypothese bevestigen en ontkennen vastgelegd.
#'''Aanvullend onderzoek:''' wanneer de toetsing van de hypothesen niks heeft opgeleverd kan er aanvullend onderzoek gedaan worden, hierin worden de onderwerpen die vaak niet aan de orde komen boven tafel gehaald. Hierbij moet je denken aan gevoelens en verkeersgedrag. Wanneer dit alles tot niets leidt moet het AVOC onderzoek worden afgesloten zonder resultaat.
#'''Achterliggende oorzaken:''' omdat de dominante ongevalstype’s samen met de uitkomsten van de hypothesen verschillende gemeenschappelijke oorzaken kunnen hebben , worden deze goed geordend en meegenomen in het proces.
#'''Maatregelen:''' wanneer alle gegevens zijn vastgesteld kunnen er maatregelen genomen worden om de situatie veiliger te maken. Dat gebeurt door de ongevalsoorzaak weg te nemen zonder dat het grote neveneffecten oplevert, en het moet samen voor de verkeersdeelnemers een samenhangend geheel vormen.
 
== Koppeling Duurzaam-Veilig ==
Door het toepassen van de AVOC methoden op verschillende locaties is het aantal ongevallen op deze locaties verminderd met 32%.
Deze methoden werkt niet direct met de benaderingen van [[Duurzaam Veilig]], echter dient de maatregel die uit de methoden volgt hier wel aan te voldoen.
De methoden maakt inzichtelijk waar de prioriteiten van Duurzaam Veilig gelegd kunnen worden, dus in die zin draagt het er gedeeltelijk aan bij.
 
== Literatuur ==
* Handboek Verkeersveiligheid - CROW 261 (Nederlandstalig);
* Door met duurzaam veilig - SWOV;
 
== Zie ook ==
* [[Verkeersveiligheid oorzaken, ontwikkelingen en beleid]]
 
== Externe links ==
* [http://www.crow.nl CROW]
* [http://www.swov.nl SWOV]
 
*http://www.swov.nl
 
 
{{Navigatie verkeer}}
 
[[Categorie:Verkeer]]
Anonieme gebruiker