Arbeidsloon (Nederland): verschil tussen versies

55 bytes verwijderd ,  10 jaar geleden
k
dubbele links, taalpoets
k (Wijzigingen door 77.165.92.195 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door RudolphousBot)
k (dubbele links, taalpoets)
 
==Loon als arbeidsvoorwaarde==
Loon is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan voorvan een [[arbeidsovereenkomst (Nederland)|arbeidsovereenkomst]]. Het is dan een [[arbeidsvoorwaarde]].
 
Volgens het [[Burgerlijk Wetboek (Nederland)|Burgerlijk Wetboek]] is loon de tegenprestatie waarop de werknemer recht heeft voor arbeid die de [[werknemer]] ten behoeve van zijn [[werkgever]] verricht (artikel 7:610 [[Burgerlijk Wetboek (Nederland)|BW]]). Als loon in [[geld]] betaald wordt, wordt het vaak ''salaris'' genoemd (maar ook bijvoorbeeld een jubileumuitkering is een geldelijke vorm van loon). Loon behoeft echter niet alleen in de vorm van geld verstrekt te worden. Ook de verstrekking van kost en inwoning, onderricht en de verstrekking van woonruimte kunnen loon zijn. In artikel 7:617 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat loon kan zijn. Naast loon in geld is dit:
*Effecten, (vakantie)bonnen, vorderingen en andere aanspraken en bewijsstukken.
*Verzorgen van diensten of voorzieningen door de werkgever of te betalen door de werkgever, waaronder ook kost en inwoning vallen en het geven van onderricht.
 
==De hoogte van het loon==
[[Werkgever]] en [[werknemer]] zijn in beginsel vrij om de hoogte van het loon te bepalen. Een beperking van deze vrijheid wordt gevormd door de [[Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag]]. Deze wet bepaalt dat er een minimum geldt voor het loon. Ook kan deze vrijheid beperkt worden door een [[Collectieve arbeidsovereenkomst|CAO]]. In CAO's worden vaak afspraken gemaakt over de hoogte van het loon. Soms wordt in de CAO zelf de hoogte van het loon exact vastgesteld, soms is een minimumregeling neergelegd in de CAO. De werkgever kan dan naar boven afwijken. Voor loon dat niet in geld verstrekt wordt, verwijzen CAO's vaak naar lagere "regelgeving". Veelal wordt bepaald dat de werkgever hierover met zijn [[Ondernemingsraad]] afspraken moet maken.
 
Het loon (in geld) hoeft niet een van tevoren vastgesteld bedrag te zijn. Loon kan bijvoorbeeld ook een winstaandeel of [[provisie]] zijn. Bij een winstaandeel is de hoogte van een deel van het loon (de winstuitkering) afhankelijk van de [[winst (onderneming)|winst]] die de werkgever maakt. Bij provisie is (een deel van) het loon afhankelijk van de productiviteit van de medewerker; de medewerker krijgt dan een percentage van elk product dat hij verkoopt (bijvoorbeeld een makelaar of vertegenwoordiger).
 
==Het recht op loon==
De werknemer heeft recht op loon zoals dat in zijn [[arbeidsovereenkomst (Nederland)|arbeidsovereenkomst]] (of eventueel de toepasselijke CAO) vastgelegd is. Zoals gezegd is loon de tegenprestatie voor de door de werknemer verrichte arbeid. Dit betekent dat in beginsel geen loon verschuldigd is wanneer de werknemer de arbeid niet verricht. Dit is met name van toepassing wanneer het gaat om loon in geld. Loon dat bestaat in het gebruik van een (dienst)woning of auto zal veelal ook verschuldigd zijn als de werknemer niet werkt.
 
In een aantal gevallen is de werkgever toch loon (in geld) verschuldigd, ook al werkt de werknemer niet. Dat is met name het geval wanneer de werknemer [[vakantie (arbeidsvoorwaarde)|vakantiedagen]] opneemt of (gedurende een bepaalde periode) [[arbeidsongeschiktheid|ziek]] is. Tijdens ziekte is de werkgever verplicht om twee jaar lang 70% van het salaris (met een [[maximum dagloon|maximum]]) door te betalen. Ook als de werknemer niet kan werken door een omstandigheid die in de risicosfeer van de werkgever ligt, zal het loon in het algemeen doorbetaald moeten worden. De werknemer moet dan wel bereid zijn te werken.
 
==Het fiscale loonbegrip==
Het begrip loon is in Nederland met name in twee [[belasting (fiscaal)|fiscale]] wetten van belang, te weten de [[Wet op de loonbelasting 1964]] en de [[Wet inkomstenbelasting 2001]]. Het fiscale loonbegrip is niet gelijk aan het hierboven beschreven [[civielrecht]]elijke loonbegrip. Uitgangspunt voor het fiscale loonbegrip is wel het civielrechtelijke loonbegrip, maar hierop worden vervolgens vele uitzonderingen gemaakt. Voordelen die de [[werkgever]] een [[werknemer]] verstrekt en die bijvoorbeeld civielrechtelijk geen loon (mogen) zijn, zijn in fiscale zin in beginsel loon en daarmee in beginsel belast. Voor een uitgebreidere behandeling van het Nederlandse fiscale loonbegrip zie: [[Wet op de loonbelasting 1964]].
 
==Zie ook==
13.642

bewerkingen