Arbeidsloon (Nederland): verschil tussen versies

2.257 bytes verwijderd ,  11 jaar geleden
 
==Loon als arbeidsvoorwaarde==
Als je die bende daar in de keuken effe lekker zuigt, dan verdien je god god godverredomme wel 10 euro per uur ja.
Loon is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan voor een [[arbeidsovereenkomst (Nederland)|arbeidsovereenkomst]]. Het is dan een [[arbeidsvoorwaarde]].
 
Volgens het [[Burgerlijk Wetboek (Nederland)|Burgerlijk Wetboek]] is loon de tegenprestatie waarop de werknemer recht heeft voor arbeid die de werknemer ten behoeve van zijn werkgever verricht (artikel 7:610 [[Burgerlijk Wetboek (Nederland)|BW]]). Als loon in [[geld]] betaald wordt, wordt het vaak ''salaris'' genoemd (maar ook bijvoorbeeld een jubileumuitkering is een geldelijke vorm van loon). Loon behoeft echter niet alleen in de vorm van geld verstrekt te worden. Ook de verstrekking van kost en inwoning, onderricht en de verstrekking van woonruimte kunnen loon zijn. In artikel 7:617 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat loon kan zijn. Naast loon in geld is dit:
*Effecten, (vakantie)bonnen, vorderingen en andere aanspraken en bewijsstukken.
*Verzorgen van diensten of voorzieningen door de werkgever of te betalen door de werkgever, waaronder ook kost en inwoning vallen en het geven van onderricht.
*Gebruik van een woning (en de betaling van vaste lasten als verlichting en verwarming).
*Verstrekken van goederen die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik van de medewerker en zijn huisgenoten. Dit zijn bijvoorbeeld een (lease)auto, fiets, computer en telefoon die voor het werk gebruikt worden, en maaltijden (bijvoorbeeld bij overwerk).
Dit betekent ook dat bijvoorbeeld onkostenvergoedingen in civielrechtelijke zin geen loon zijn (deze zijn immers geen tegenprestatie voor de arbeid). Ook alcoholhoudende dranken zijn geen loon, dat wil zeggen dat deze geen tegenprestatie mogen zijn voor de arbeid. Een werkgever mag de werknemer wel bijvoorbeeld een fles wijn geven, maar dat mag dan geen tegenprestatie zijn voor de arbeid van de werknemer. Als de werkgever de werknemer 'betaalt' met iets dat civielrechtelijk geen loon is, dan is de werkgever alsnog het loon in geld verschuldigd. Als de werkgever op een niet-toegestane manier 'betaalt', kan de werknemer binnen zes maanden alsnog het geldelijke loon eisen van de werkgever.
 
In economische zin is loon is niet hetzelfde als [[inkomen]]. Loon is puur de tegenprestatie voor arbeid en is daarmee een vorm van inkomen. Inkomen is een veel breder begrip dan loon. Ook bijvoorbeeld huur- en renteopbrengsten zijn vormen van inkomen.
 
==De hoogte van het loon==
Anonieme gebruiker