Gebruiker:Rex/Encarta/Economie, recht en sociale wetenschappen/Staatsrecht en bestuursrecht: verschil tussen versies

update
k (Links fix met AWB)
(update)
* [[Additionele artikelen]]
* [[Administratief beroep]]
* [[Administratief recht]]
* [[Administratieve rechtspraak]]
* [[Adres (recht)]]
* [[Advisering (bestuursrecht)]]
* [[Afdeling Administratie]]
* [[Afdeling Wetgeving]]
* [[Afgevaardigde]]
* [[Afkondiging (staatsrecht)]]
* [[Besluit van de Provincieraad]]
* [[Bestuurlijke voogdij]]
* [[Bestuursdwang]]
* [[Beveiligings- en bewakingsdiensten]]
* [[Bevoegdheid (staats- en administratief recht)]]
* [[Burgemeester (staatsinrichting)]]
* [[Censuur (staatsrecht)]]
* [[Checks and balances]]
* [[Civiele Bescherming]]
* [[Civiele lijst]]
* [[Civiele verdediging]]
* [[Deconcentratie]]
* [[Deelraad]]
* [[Demissionair kabinet]]
* [[Demonstratievrijheid]]
* [[Departement (staats- en administratief recht)]]
* [[Dienst voor de Staatsveiligheid]]
* [[Driekringenleer]]
* [[Driemachtenleer]]
* [[Drukpersvrijheid]]
* [[Dualisme (staatsrecht)]]
* [[Eenjarigheid]]
* [[Eerste-minister]]
* [[Europees Sociaal Handvest]]
* [[Europese Hof voor de rechten van de mens]]
* [[Gelijkheidsbeginsel (algemeen, arbeidsrecht)]]
* [[Goedkeuring (staats- en bestuursrecht)]]
* [[Grens (recht)]]
* [[Grondwettelijk recht]]
* [[Hand- en spandiensten]]
* [[Heemraad]]
* [[Hofhouding]]
* [[Hoofdingeland]]
* [[Hoog Comité van Toezicht]]
* [[Huisrecht]]
* [[IRT-enquête]]
* [[Incompatibiliteit]]
* [[Individueel klachtrecht]]
* [[Intergentiel recht]]
* [[Investeringsmaatschappij]]
* [[Jus sanguinis]]
* [[Jus soli]]
* [[Kabinet (staatkunde)]]
* [[Kabinetsformateur]]
* [[Last en ruggespraak]]
* [[Leer der volkssoevereiniteit]]
* [[Leges]]
* [[Legitimiteit (staatsrecht)]]
* [[Machtenscheiding]]
* [[Militair gezag]]
* [[Ministerie (recht)]]
* [[Ministerieel besluit]]
* [[Monisme (staatsrecht)]]
* [[Motiveringsbeginsel]]
* [[Openbare nutsbedrijven]]
* [[Organieke wetten]]
* [[Overheidsbeleid]]
* [[Parastatale instelling]]
* [[Parlementaire onschendbaarheid]]
* [[Polder (België)]]
* [[Politie-te-water]]
* [[Politieke gevangenen]]
* [[Politieverordening]]
* [[Prerogatieven]]
* [[Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie]]
* [[Publiekrechtelijke lichamen]]
* [[Rampenbestrijding]]
* [[Recht op gelijke behandeling]]
* [[Recht van enquête(staatsrecht)]]
* [[Reglement van orde]]
* [[Rentenfonds]]
* [[Restzetels]]
* [[Rijk (staatsrecht)]]
* [[Rijkscomptabiliteit]]
* [[Staatsnoodrecht]]
* [[Staatsraison]]
* [[Stadswacht]]
* [[Strandvonderij]]
* [[Suzereiniteit]]
* [[Taalkader (administratief recht)]]
* [[Telefoongeheim]]
* [[Territoriale werking van wetten]]
* [[Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden]]
* [[Troonopvolging]]
* [[Uitzonderingstoestanden]]
* [[Verantwoordingsplicht (staatsrecht)]]
* [[Verklaring omtrent het gedrag]]
* [[Vernietigingsrecht]]
* [[Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité]]
* [[Vreemdeling]]
* [[Vreemdelingenrecht]]
* [[Vrijheidsrechten]]
| width="50%" valign="top" |
* [[APV]]
* [[Administratief recht]]
* [[Afdeling Administratie]]
* [[Afdeling Wetgeving]]
* [[Afspiegelingscollege]]
* [[Agentschap]]
* [[Bestemmingsplan]]
* [[Bestendige Deputatie]]
* [[Bestuursdwang]]
* [[Bestuursorgaan]]
* [[Bestuursrecht]]
* [[Censuskiesrecht]]
* [[Centrale Raad voor het Bedrijfsleven]]
* [[Checks and balances]]
* [[Civiele Bescherming]]
* [[Coalitie]]
* [[College van Burgemeester en Wethouders]]
* [[Decreet]]
* [[Delegatie]]
* [[Demissionair kabinet]]
* [[Democratie]]
* [[Dijkgraaf (waterschap)]]
* [[Driemachtenleer]]
* [[Driemanschap]]
* [[Duitstalige Gemeenschap]]
* [[Eerste Kamer der Staten-Generaal]]
* [[Europees Hof voor de Rechten van de Mens]]
* [[Europees Sociaal Handvest]]
* [[Europese Conventie]]
* [[Franse Gemeenschap]]
* [[Grondrechten]]
* [[Grondwet]]
* [[Grondwettelijk recht]]
* [[Heemraad]]
* [[Hoge Colleges van Staat]]
* [[Hooggerechtshof]]
* [[Horeca]]
* [[House of Lords]]
* [[IRT-enquête]]
* [[Identificatieplicht]]
* [[Identiteitskaart]]
* [[Internering]]
* [[Interpol]]
* [[Jus sanguinis]]
* [[Jus soli]]
* [[Kamer van Volksvertegenwoordigers]]
* [[Kamercommissie]]
* [[Landsadvocaat]]
* [[Landsverordening]]
* [[Leges]]
* [[Legitimatie]]
* [[Machtiging tot voorlopig verblijf]]
* [[Minister van Staat]]
* [[Minister-president]]
* [[Ministerieel besluit]]
* [[Ministeriële verantwoordelijkheid]]
* [[Ministerraad]]
* [[Ordonnantie]]
* [[Overheid]]
* [[Overheidsbeleid]]
* [[Parlement]]
* [[Parlementair stelsel]]
* [[Politie]]
* [[Politiek delict]]
* [[Politieke gevangenen]]
* [[Premier]]
* [[President]]
* [[Raad van State (algemeen)]]
* [[Raamwet]]
* [[Rampenbestrijding]]
* [[Recht van initiatief]]
* [[Recht van interpellatie]]
* [[Rekenhof]]
* [[Republiek]]
* [[Restzetels]]
* [[Retributie]]
* [[Rijksrecherche]]
* [[Staatsrecht]]
* [[Staatssecretaris]]
* [[Stadswacht]]
* [[Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden|Staten-Generaal]]
* [[Statenbond]]
* [[Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden]]
* [[Stembureau]]
* [[Subsidie]]
* [[Suzereiniteit]]
* [[Timocratie]]
* [[Toetsingsrecht]]
* [[Transparency International]]
* [[Troonopvolging]]
* [[Troonrede]]
* [[Troonsafstand]]
* [[Vergunning]]
* [[Verkiezingen]]
* [[Verklaring omtrent het gedrag]]
* [[Verordening]]
* [[Vetorecht]]
* [[Voorkeurstem]]
* [[Vragenrecht]]
* [[Vreemdeling]]
* [[Vrijheid van meningsuiting]]
* [[Waals Gewest]]
50.777

bewerkingen