Hoofdmenu openen

Wijzigingen

347 bytes toegevoegd, 10 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
|}
 
De '''Ringbaan van Weert''' (Ring Weert) is de buitenste ringweg van [[Weert (stad)|Weert]]. De rondweg heeft een lengte van tien kilometer en werd grotendeels aangelegd in de [[jaren 60]]/[[Jaren 70|70]] van de vorige eeuw. De ring werd geheel gesloten eind jaren [[jaren 80]] van de vorige eeuw. De ring ligt inmiddels niet meer geheel 'om'buiten-, maar gedeeltelijk in Weert. Alleen in het zuiden en gedeeltelijk in het noorden vormt de ring nog de rand van de stad. Om de ring is aangelegd om nieuwe naoorlogse woonwijken goed te ontsluiten isen doorgaand verkeer rond de rondwegstad destijdste aangelegdleiden.
 
De Ringweg bestaat uit vier wegen; de Ringbaan Noord, Oost, Zuid en West
 
==Aansluitingen==
De rondweg van Weert heeft met de klok mee de volgende belangrijke aansluitingen:
*Rotonde Ringbaan/Eindhovense weg in het noorden, vroeger de rechtstreekse weg naar [[Eindhoven]], tegenwoordig de noordelijke [[ontsluitingsweg]] van Weert aannaar de [[Rijksweg 2|A2]]. (afslag 38, Weert-Noord)
*Splitsing Ringbaan Noord/Ringbaan Oost, de [[Provinciale weg 275|N275]] de rechtstreekse weg van Weert naar [[Nederweert]] en [[Venlo (stad)|Venlo]], en de noordoostelijke ontsluitingsweg van Weert naar de A2. (afslag 39, nederweert)
*Kruising Ringbaan Oost/Roermondseweg, de [[Provinciale weg 280|N280]] de rechtstreekse weg van Weert naar Roermond en de oostelijke ontsluitingsweg van Weert naar de A2. (afslag 40, [[Kelpen]])
*Kruising Ringbaan Zuid/Maaseikerweg, de [[Provinciale weg 292|N292]] de rechtstreekse weg van Weert naar [[Stramproy]] en verder naar [[Maaseik]] in [[België]].
*Rotonde Ringbaan West/Suffolkweg Zuid, de [[Provinciale weg 564|N564]] richting [[Budel]] en België
 
==Maximumsnelheid==
De rondweg van Weert is geen auto(snel)weg maaren wordt niet als onderdeel van de bebouwde kom beschouwd. Op de gehele weg geldt een maximumsnelheid van 70 km/u
 
==Wegbreedte==
De rondweg van Weert is voor een deel aangelegd als tweebaansweg (1 x 2 [[rijstrook|rijstroken]]) en als vierbaansweg (2 x 2 rijstroken). De twee viaducten over de [[Zuid-Willemsvaart]] zijn aangelegd als 2 x 2 baans viaductenaangelegd met [[middenberm]], evenals het oostelijke gedeelte van de Ringbaan Noord. Dit wegvak vormde tot eind jaren 80 een onderdeel van de A2 tussen afslag 39 [[Nederweert]] en de toen nog kruising Ringbaan Noord/Eindhovenseweg. de A2 is sinds 1989 omgeleid via het zoganaamde ''slingertracé'' verder ten noorden van Weert
 
De aansluiting Ringbaan Oost/Graafschap Hornelaan, nabij de Laarderbrug, het oostelijke viaduct over de Zuid Willemsvaart, is zelfs uitgevoerd als een [[Haarlemmermeeraansluiting]].
 
Langs het gedeelte van de ring datmet 1 x 2 baansrijstroken is, is vrijwel overal ruimte gereserveerd om de weg gemakkelijk uit te kunnen breiden naar 2 x 2 baansrijstroken. Vooralsnog bestaan er alleen plannen om dit met het westelijke gedeelte van de Ringbaan Noord, het wegvak tussen de Rotonde Eindhovenseweg en de rotonde Suffolkweg Zuid te doen.
 
==Aanleg==
De rondweg van Weert grotendeels aangelegd in de [[jaren 60]]/[[Jaren 70|70]] van de vorige eeuw. De stad Weert groeide in deze periode erg snel door opkomende industrie rond de stad. Door de snelle groei werd het als snel duidelijk dat het bestaande wegenniet niet afdoende was om de nieuwe stadwijken goed te ontsluiten, en het toenemende verkeer door de stad te leiden. Een tweede ring was noodzakelijk. De ring omsloot de gehele stad, behalve de toen in aanbouw zijnde buitenwijken [[Boshoven (Weert)|Boshoven]] en [[Leuken]].
 
Aanvankelijk bestond het plan om de Ringbaan Oost verder oostelijk aan te leggen, zodat ook de wijk Leuken omsloten werd. Dit bleek echter niet mogelijk vanwege het drassige natuurgebied de [[Moeselpeel]] ten zuidoosten van de stad.
Om diezelfde reden bleef de ring tot het einde van de jaren ’80 onvoltooid. Het zuidoostelijke gedeelte bij de Moeselpeel, tussen de aansluitingen Ringbaan Oost/Roermondseweg en Ringbaan Zuid/Maaseikerweg ontbrak. Pas met de bouw van de wijk [[Graswinkel]] en ingrijpende maatregelen om de waterhuishouding in dit gebied te verbeteren werd het mogelijk de ring te voltooien.
 
Het wegennet rond de stad Weert kreeg hiermee de vorm van een spinnenweb. Middelpunt is de binnenring rond het middeleeuwse centrum van Weert, plaatselijk beter bekend alsde ‘singel’singelring. Haaks op de singel ontspringen als in een stervorm de uitvalswegen van de stad. Deze uitvalswegen worden aan de rand van de stad doorsneden door de buitenring, plaatselijk beter bekend als de ringbaan.
 
==Toekomst==
De rondweg van Weert is een belangrijk onderdeel van het wegennet in en rond Weert. De weg wordt drukker door het toenemende verkeer, en op enkele plaatsen dreigen knelpunten te ontstaan. De gemeente Weert heeft daarom recentelijk een ‘structuurvisie ringbanen’ opgesteld.
 
Op deDe Ringbaan Noord, met name derond aansluiting met de Eindhovenseweg dreigt al op korte termijn dicht te slibben. Er bestaan plannen om de bestaande rotonde alhier daarom om te vormen naar een [[turborotonde]], en de fiets- en voetgangersoversteekplaatsen uit te voeren als tunnels. Ook bij de aansluitingsweg van de wijk [[Molenakker]] op de Ringbaan noord, en de aansluitingsweg van de wijk [[Boshoven]] zullen de fiets- en voetgangersoversteekplaatsen uitgevoerd worden als tunnels voor betere veiligheid en doorstroming.
 
Tevens bestaan er plannen om het gedeelte van de Ringbaan Noord tussen de aansluiting met de Eindhovenseweg en de Suffolkweg uit te breiden van een 2 x 1 baans wegrijstroken naar een 2 x 2 baans wegrijstroken.
 
De overige delen van de Ringbaan zullen in huidige vorm de verkeerstromen ook in de toekomst waarschijnlijk afdoendezonder afproblemen kunnen wikkelenafwikkelen. Wel zullen een tweetal kruisingen verbeterd worden. Zo is de kruising Ringbaan Oost/Overweertstraat-Heuvelweg recentelijk voorzien van stoplichten. Dit vanwege de verkeersveiligheid en vanwege het toenemende verkeer door de bouw van woonwijk [[Vrouwehof]] nabij deze kruising. De kruising wordt op termijn vervangen door een rotonde. Ook bij de rotonde Ringbaan West/Keulerstraat-Parklaan zijn in de toekomst wellicht verkeersmaatregelen nodig vanwege de nieuwbouw van het [[Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck]] en de daarbij behorende te verwachten verkeersstromen.
 
Tot slot bestaan er plannen om een nieuwe aansluiting met de N280 te creëren in het zuidoosten van de stad bij de wijk Graswinkel. Gemeente en provincie willen iets doen aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de N280 (Roermondseweg) door een nieuwe weg aan te leggen. Vooralsnog zijn deze plannen weinig concreet.
Anonieme gebruiker