Oudebildtdijk: verschil tussen versies

1 byte toegevoegd ,  12 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
De Oudebildtdijk (ook wel Oude Bildtijdk) in de volksmond genaamd "Ouwe Dyk" is de eerste dijk die werd aangelegd zodat het gebied van de tegenwoordige gemeente [[Het Bildt]] werd ingepolderd. De Bildtpolder was ooit (onderdeel van) de [[Middelzee]] maar slibte langzaam maar zeker steeds meer dicht. Om de vloed over de landen tegen te gaan werd deze dijk aangelegd en was de eerste dijk die Het Bildt beschermde tegen de (vloed van de) [[Waddenzee]]. Tot op de dag vandaag slibt er nog steeds land aan en wormt er zich nieuw landen. In de 17e eeuw verloor de OudeBildtdijk zijn beschermende functie doordat er een nieuwe dijk werd opgeworpen in de vorm van de [[Nieuwe Bildtdijk]] welke op zijn beurt in de 20e eeuw zijn beschermende functie verloor door een nieuwe en huidige dijk. Op de Oude en Nieuwe Bildtijk zijn gedurende de eeuwen vele kleine (voornamelijk arbeiders) huisjes gebouwd. De meeste huisjes werden door de locale boeren gebouwd voor de landarbeiders. Ooit waren er daardoor ook veel kroegjes te vinden waar de boer zijn arbeiders uitbetaalde. Men vindt op een huis na (237) alleen op de noordkant van de dijk bebouwing. In 1546 bepaalde [[Karel V | Karel V van het Heilige Roomse Rijk]] dat het alleen toegestaan was om huizen op de noordzijde te bouwen zodat de kostbare gronden aan de zuidzijde uitsluitend konden worden aangewend voor landbouw. Uiteraard vindt men op deze landen wel boerderijen, veelal in typisch Bildtse stijl.
 
Door de mechanisatie in de landbouw raakten veel van deze arbeidershuisjes 'overbodig', onbewoond en zo leek onverkoopbaar. Werk was er nog maar weinig op en rond de dijk waardoor veel bewoners waren weggetrokken. Eind jaren '60, begin jaren '70 waren de meeste huisjes zo slecht onderhouden en verpauperd dat de gemeente vond dat de lintbebouwing wellicht maar beter kon verdwijnen. Ook waren de huizen niet aangesloten op de centrale riolering. Het had weinig gescheeld of op de dijken had geen huisje meer gestaan. Huisjesmelkers kochten de huisjes goedkoop op en brachten met advertenties in de De Telegraaf een kleine immigratiegolfje teweeg. Veel randstedelingen die rust en ruimte zochten wilden wel goedkoop op het platteland wonen. Sindsdien wonen er veel randstedelingen op de dijk. Gelukkig heeft sloop nooit doorgang gevonden en is de dijk op het rioleringsnetwerk aangesloten. De vele huisjes zijn gedurdende decennia opgeknapt en worden vrijwel allen weer bewoond. De dijk heeft weer een net aanzien en wordt tegenwoordig gezien als Bildts erfgoed. Tegenwoordig wonen er ook vele kunstenaars op de dijk en zijn er meerdere ateliers te vinden.
Anonieme gebruiker