Parktheater Eindhoven: verschil tussen versies

166 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
==Geschiedenis==
De door [[Cees Geenen]] en [[Leo Oskam]] ontworpen Stadsschouwburg werd op [[2 oktober]] [[1964]] geopend.
De stadsschouwburg was toen erg modern en vrij uniek in Europa. De eerste directeur was Ben Ullings. DeUllings laatstetrok jarenveel werdvernieuwend detheater wensaan, eenen nieuwedit zaalzorgde tezelfs bouwenvoor steedsveel grotertoeloop van toneelliefhebbers uit Belgie. UiteindelijkUllings is opgevolgd door Jan Reijs. Na Reijs werd een directeur benoemd die een arbeidsconflict kreeg met de multifunctionelegemeente PhilipszaalEindhoven. erIn gekomen1993 werd Fons Bruins benoemd tot directeur.
Eind jaren '90 werd de wens een nieuwe zaal te bouwen steeds groter. Uiteindelijk is de multifunctionele Philipszaal er gekomen.
De voormalige Grote Zaal en Globetheater werden gerenoveerd, en in [[januari]] [[2007]] werd het ''Parktheater'' geopend. De nieuwbouw was een initiatief van Fons Bruins die na 14 jaar directeurschap op september 2007 met pensioen ging. DeBruins nieuwewas directeurgoed vanin staat om sponsoren voor het Parktheaterproject perover de brug te krijgen. Per september 2007 iswerd hij opgevolgd door de huidige directeur, Giel Pastoor.
Het college van B. en W. gaf november 2007 een opdracht tot onderzoek uit door een accountantsbureau. Er waren toen al signalen dat er grote tekorten waren op de begroting van het Parktheater. Dit was bekend bij B. en W., maar niet bij de gemeenteraad.
De nieuwbouw zorgde echter voor problemen waar het Parktheater nog enige tijd mee bezig zou zijn. Er kwamen in de loop van 2007 signalen dat er grote tekorten waren op de begroting van het Parktheater. Het college van B. en W. gaf november 2007 een opdracht tot onderzoek aan het accountantsbureau Ernst & Young.
Eind januari 2008 ontstond een bestuurlijke crisis bij het Parktheater als gevolg van de ontstane tekorten op de begroting. De wethouder van cultuur van de Gemeente Eindhoven, M. Mittendorff (CDA), wilde een direct gesprek over deze kwestie met de verantwoordelijk directeur. De Raad van Commissarissen van de NV Stadsschouwburg Eindhoven voelde zich hierin gepasseerd, zag dit als een motie van wantrouwen, en trad daarop in zijn geheel af.
Juni 2008 werd het rapport van accountantsbureau Ernst & Young bekend gemaaktbekendgemaakt. Dit rapport was opgesteld in opdracht van B. en W. inDe haartekorten vergaderingwaren novemberontstaan 2007.door Dede jaarlijksekosten verliezen opvan de exploitatiebegrotingnieuwbouw bedragendie volgensnog ditniet rapport 800.000 euro. Er is november 2007 een noodkrediet verstrekt, zo blijkt uit - aanvankelijk geheime - B. en W. notulen. De tekortenvolledig zijn ontstaan door drie oorzaken: nieuwbouwkosten zijn nog niet afgeboekt, de hogere exploitatiekosten (energie) en tegenvallende inkomsten voor enkele dure producties. Inmiddels is een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd.
De gemeenteraad besprak het rapport van Ernst & Young in haar september-vergadering 2008. De oppositie toonde zich niet erg tevreden en beklaagde zich over de gebrekkige informatieverstrekking. De financiele controle op het Parktheater was toen al in handen gelegd van wethouder financien, H.M. Don (SP).
De bom barstebarstte toen, een week na de raadsvergadering, een conceptversie van het Ernst & Young-rapport lekteuitlekte naar het Eindhovens Dagblad. Hieruit bleek dat een belastende passage over de verantwoordelijk wethouder cultuur was geschrapt. De oppositie vroeg een interpellatiedebat aan dat zeer chaotisch verliep. Uiteindelijk werden de tot dan geheime notulen van B. en W. -vergaderingen over het Parktheater openbaar gemaakt voor de gemeenteraad.
Het Parktheater moet uiterlijk 1 november 2008 een meerjarig bedrijfsplan presenteren en uiterlijk 15 december 2008 een saneringsplan.
 
Anonieme gebruiker