Parktheater Eindhoven: verschil tussen versies

1.506 bytes toegevoegd ,  11 jaar geleden
==Geschiedenis==
De door [[Cees Geenen]] en [[Leo Oskam]] ontworpen Stadsschouwburg werd op [[2 oktober]] [[1964]] geopend.
De stadsschouwburg was toen erg modern en vrij uniek in Europa. De eerste directeur was Ben Ullings. De laatste jaren werd de wens een nieuwe zaal te bouwen steeds groter. Uiteindelijk is de multifunctionele Philipszaal er gekomen.
De voormalige Grote Zaal en Globetheater werden gerenoveerd, en in [[januari]] [[2007]] werd het ''Parktheater'' geopend. De nieuwbouw was een initiatief van Fons Bruins die na 14 jaar op september 2007 met pensioen ging. De nieuwe directeur van het Parktheater per september 2007 is Giel Pastoor.
De laatste jaren werd de wens een nieuwe zaal te bouwen steeds groter. Uiteindelijk is de multifunctionele Philipszaal er gekomen.
Het college van B. en W. gaf november 2007 een opdracht tot onderzoek uit door een accountantsbureau. Er waren toen al signalen dat er grote tekorten waren op de begroting van het Parktheater. Dit was bekend bij B. en W., maar niet bij de gemeenteraad.
De voormalige Grote Zaal en Globetheater werden gerenoveerd, en in [[januari]] [[2007]] werd het ''Parktheater'' geopend.
Eind januari 2008 ontstond een bestuurlijke crisis bij het Parktheater als gevolg van de ontstane tekorten op de begroting. De wethouder van cultuur van de Gemeente Eindhoven, M. Mittendorff (CDA), wilde een direct gesprek over deze kwestie met de verantwoordelijk directeur,. maar deDe Raad van Commissarissen van de NV Stadsschouwburg Eindhoven voelde zich hierin gepasseerd, zag dit als een motie van wantrouwen, en trad daarop in zijn geheel af.
HetJuni college2008 vanwerd B.het enrapport W.van gafaccountantsbureau eenErnst opdracht& totYoung onderzoekbekend uitgemaakt. doorDit eenwas accountantsbureau.opgesteld Dein opdracht werdvan uitgevoerdB. dooren ErnstW. &in Younghaar dat eind juni 2008 met devergadering resultatennovember naar buiten kwam2007. De jaarlijkse verliezen op de exploitatiebegroting bedragen volgens dit rapport 800.000 euro. Er is november 2007 een noodkrediet verstrekt., Ookzo isblijkt eenuit nieuwe- Raadaanvankelijk vangeheime Commissarissen- benoemdB. en W. notulen. De gemeenteraadtekorten komtzijn erontstaan indoor hetdrie najaaroorzaken: 2008nieuwbouwkosten opzijn terug.nog Deniet directeurafgeboekt, vanhogere hetexploitatiekosten parktheater(energie) en tegenvallende inkomsten voor enkele dure producties. Inmiddels is Gieleen nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. Pastoor
De gemeenteraad besprak het rapport van Ernst & Young in haar september-vergadering 2008. De oppositie toonde zich niet erg tevreden en beklaagde zich over de gebrekkige informatieverstrekking. De financiele controle op het Parktheater was toen al in handen gelegd van wethouder financien, H.M. Don (SP).
De bom barste toen, een week na de raadsvergadering, een conceptversie van het Ernst & Young-rapport lekte naar het Eindhovens Dagblad. Hieruit bleek dat een belastende passage over de verantwoordelijk wethouder cultuur was geschrapt. De oppositie vroeg een interpellatiedebat aan dat zeer chaotisch verliep. Uiteindelijk werden de tot dan geheime notulen van B. en W. -vergaderingen over het Parktheater openbaar gemaakt voor de gemeenteraad.
Het Parktheater moet uiterlijk 1 november 2008 een meerjarig bedrijfsplan presenteren en uiterlijk 15 december 2008 een saneringsplan.
 
==Zalen==
Anonieme gebruiker