Bernard ter Haar (dominee): verschil tussen versies

4.009 bytes toegevoegd ,  14 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
(cat)
Geen bewerkingssamenvatting
Op 15 april 1853, tijdens de [[aprilbeweging]], bood Bernard als voorzitter van de Amsterdamse kerkeraad in de Nieuwe Kerk een adres aan de Koning aan. Hij was daarbij vergezeld van een comité van kerkeraadsleden zomede 'een achttal der meest geachte Amsterdammers' onder wie de huisvriend van zijn ouders, de dichter [[Willem Hendrik Warnsinck|Warnsinck]]. Na zijn toespraak antwoordde de Koning dat 'deze gewichtige dag de banden tusschen Nederland en Oranje nog vaster had aaneengesnoerd', hetgeen voor het kabinet [[Thorbecke]] aanleiding was om af te treden.
 
==WerkenBibliografie==
===Publicaties met Ter Haar als auteur===
* [[1838]] - ''Joannes en Theagenes. Eene legende uit de apostolische eeuw'' (1838)
* ''Huibert en Klaartje'' (1843)
* [[1840]] - ''Dichtregelen bij den dood van den hoogleeraar J.H. van der Palm, na het bijwonen zijner plegtige uitvaart, den 12en September 1840''
* ''De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen geschetst'' (1844-1845, 1854)
* [[1844]] - ''Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch. Geteekend door R. Caeyvanger. ’s-Gravenhage: K. Fuhri, 1844''
* ''De Sint-Paulusrots'' (1847)
* [[1845|1845?]] - ''Taferelen uit de geschiedenis der kerkhervorming''
* ''Het communisme onzer dagen'' (1850)
* [[1847]] - ''De St. Paulusrots. Dichtstuk; gevolgd door een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het Nederlandsch barkschip Jan Hendriks, in bloeimaand 1845, opgemaakt uit papieren van den scheespheelmeester J. Hanou Jz. En den opperstuurman H. Vierow''
* ''Aurora'' (1854)
* [[1848]] - ''De ware boven alles begeerlijke vrijheid door Christus verkrijgbaar. Leerrede over Johannes VIII:36''
* ''Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandse schilders'' (1876)
* [[1849]] - ''Hollandsche bloei in schoone kunsten en wetenschappen, bij het sluiten van den Munsterschen vrede, twee eeuwen later beschouwd. Een voorlezing''
* ''Laatste gedichten'' (1879)
* [[1850]] - ''Verzameling van verspreide en onuitgegeven gedichten''
* [[1850]] - ''Het communisme onzer dagen'' (1850)
* [[1851]] - ''Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe gedichten''
* [[1852]] - ''Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw. Leerredenen''
* [[1853]] - ''Aanspraak aan Z.M. den Koning''
* [[1854]] - ''De geschiedenis der Kerkhervorming, in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst''
* [[1854]] - ''Aurora''
* [[1854]] - ''De onwrikbare vastheid van het Godsgebouw. Afscheidsrede op 2 Timotheus II:19. Gehouden te Amsterdam, op den 11 Junij 1854 (uitgegeven ten voordeele van het Diaconie-Weeshuis te Amsterdam.)''
* [[1857]] - ''Gedichten. Nieuwe (4e) uitgave''
* [[1860]] - ''Oratio de historica religionis christianae indole, hodie ninium spreta, haud sine gavissimo damno contemnenda ac negligenda''
* [[1861]] - ''Noachs eerste offerande na de zondvloed. Leerrede over Genesis VIII:20a. Uitgesproken na het wijken van den watervloed, 17 Februari 1861''
* [[1862]] - ''Offergave. Verzameling van verspreide en onuitgegeven opstellen aan het gebied van kunsten en letteren ontleend. (Eene bijdrage tot den opbouw van de Kerk der Hervormden ten Enschedé.)''
* [[1864]] - ''Van God onze hulpe! Leerrede over Psalm 121: 1 en 2, ter godsdienstige opening van het akademiejaar''
* [[1864]] - ''Wie was Jezus? Tiental voorlezingen over „Het leven van Jezus door E. Renan,” na de opening der akademische lessen gehouden''
* [[1866]] - ''Gedichten. 3e verzameling''
* [[1867]] - ''De wachters op den morgen. Leerrede over Psalm CXXX vers 6b. Uitgesproken op 3 November 1867, op den 350sten gedenkdag der kerkhervorming''
* [[1870]]-[[1873]] - ''De historiographie der kerkgeschiedenis geschetst''
* [[1870]] - ''De slotsom eener veeljarige Evangeliebediening. Leerrede over 1 Timotheus 1:5 Uitgesproken 22 Mei 1870 in de Domkerk bij de gedachtenisviering zijnver veertigjarige evangeliedienst''
* [[1870]]-[[1876]] - ''Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning''
* [[1870]] - ''Wijsheid en oorlogswapen. Leerrede over Prediker IX: 18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de Domkerk, ter godsdienstige opening van het academiejaar''
* [[1872]] - ''Utrecht in 1672. Eene historische voorlezing. Met aanteekeningen''
* [[1875]] - ''Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17en December 1874''
* [[1876]] - ''Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandse schilders'' (1876)
* [[1878]]-[[1879]] - ''Gedichten (Volksuitgaaf.)''
* [[1878]]-[[1879]] - ''Kompleete gedichten''
* [[1879]] - ''Laatste gedichten'' (1879)
 
===Publicaties met Ter Haar als redacteur of samensteller===
==Uitgaven==
* [[1841]] - ''A. Hoogvliet, Abraham de aartsvader. Uitgegeven door B. ter Haar''
* ''Kompleete gedichten'' (1878-1879; 2 dln. 1894)
* [[1860]]-[[1869]] - ''Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland in tafereelen onder redactie van Bernhard ter Haar, W. Mollen en E. Swalue, m.m.v. […]. Met platen''
* ''De St. Paulusrots'' (1969)
* [[1865]] - ''J. Steenmeijer, Nagelaten leerreden. Met een levensberigt van den ontslapene (uitgegeven door B. ter Haar en R. Benninck Janssonius)''
* ''Vinger Gods, wat zijt gij groot'' (1978)
* [[1866]]-[[1868]] - ''C.G. Montijn, Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. 2e druk. Uitgegeven door B. ter Haar''
* [[1896]] - ''F. Jacobs, Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Opnieuw bewerkt door B. ter Haar''
 
==Externe link==
146

bewerkingen