Hoofdmenu openen

Wijzigingen

8 bytes verwijderd ,  11 jaar geleden
===Orthogonaliteit===
 
Met orthogonaliteit wordt in dit verband bedoeld dat taalconstructies zo algemeen toepasbaar zijn als mogelijk. Voordeel hiervan is dat de programmeur alleen een paar algemene taalconstructies hoeft te leren, in plaats van een heleboel specifieke constructies voor specifieke situatie. Nadelen zijn dat alledat combinatiesallerlei vanweinig allegebruikte constructiescombinaties wel eengeldig ondubbelzinnige interpretatie moeten hebbenzijn, wat dehet specificatievoorkomen ingewikkeldvan maakt,niet-opgespoorde enprogrammeerfouten ookin datde dushand ookwerkt, allerleien weinigdat gebruiktealle combinaties welvan geldigalle zijn,constructies watwel heteen voorkomenondubbelzinnige vaninterpretatie niet-opgespoordemoeten programmeerfoutenhebben, inwat de handspecificatie werktingewikkeld maakt.
 
Een voorbeeld is dat in Algol 68 [[statement]]s en [[expressie]]s grotendeels uitwisselbaar zijn: het is zondermeer geldig om dingen op te schrijven als
1.567

bewerkingen