Lorenz-curve: verschil tussen versies

1 byte verwijderd ,  14 jaar geleden
k
moeilijk woord
k (foutieve spelling)
k (moeilijk woord)
Vermogen kan komen uit loon, rente, overerving en andere zaken, wat het voorspellen van iemand's vermogen bemoeilijkt. Als inkomen en vermogen ongelijk verdeeld zijn onder de bevolking, hebben we een middel nodig om de spreiding van de inkomens in beeld te kunnen brengen. Door middel van fiscale statistieken kan men een Lorenz curve opstellen.
 
Een Lorenz curve is een grafiek waarin de inkomens cumulatief worden afgezet tegen de bevolking. Een gegeven punt op de horizontale as vertegenwoordigt de som van alle inkomens tot een bepaald niveau. Het punt op de curve daarboven correspondeert met het aantal personen dat een inkomen tot dat niveau heeft. Het enige dat vast ligt zijn de punten linkonder, waar beide waarden (cumulatief inkomen en aantal personen) nul zijn, en rechtsboven, waar ze beiden 100% zijn. De lijn daartussen geeft aan hoe (on)gelijk het inkomen is verdeeld. De rode '45° lijn' in het onderstaande voorbeeld zou een volledig gelijke inkomensverdeling betekenen. In werkelijkheid loopt de curve echter altijd lager, wat betekent dat op ieder gegeven punt op de curve het percentage van het totale nationale inkomen lager is dan het percentage mensen dat een inkomen tot dat niveau heeft. Op zo een curve kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat 20% van de gezinnen samen 10% van het totale inkomen bezitten. (Het is mathematischrekenkundig onmogelijk voor de curve om boven de 45° lijn te komen.) Wanneer wordt geprobeerd om de inkomens gelijker te maken, dus de curve dichter bij de 45°-lijn te brengen, is er spraken van [[Nivellering|inkomensnivellering]]. Als het omgekeerde plaats vindt, is er sprake van [[denivellering]].
 
De [[Gini-coëfficiënt]] is het oppervlak tussen de 45°-lijn en de lijn die de ware verdeling van de inkomens weergeeft. Die waarde ligt steeds tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor een perfect gelijke verdeling, en 1 voor een perfect niet-gelijke verdeling.
385

bewerkingen