Secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie - andere talen