Resolutie 779 Veiligheidsraad Verenigde Naties - andere talen