Resolutie 553 Veiligheidsraad Verenigde Naties - andere talen