Resolutie 1628 Veiligheidsraad Verenigde Naties - andere talen