Resolutie 1549 Veiligheidsraad Verenigde Naties - andere talen