Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - andere talen