Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten - andere talen