Gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes - andere talen