Erepenning voor menslievend hulpbetoon - andere talen