Hoofdmenu openen

Soortelijke massa van vloeistoffen

Dichtheid van verschillende vloeistoffen onder standaardomstandigheden.

Naam vloeistof Dichtheid (kg/dm3)
aceton 0,79
Natriumhydroxide 25% 1,30
alcohol 0,80
benzine 0,72
benzeen 0,88
bier 1,02
dichloor (vloeibaar) 1,51
chloroform 1,48
ether 0,72
diesel 0,84
glycerol 1,26
helium (vloeibaar) 0,15
koolteer 0,83
kwik (kwikzilver) 13,596
melk 1,03 (melk kan verschillen van 1,01-1,04)
lijnolie 0,94
olijfolie 0,92
raapolie 0,91
terpentijnolie 0,84
n-pentaan 0,63
petroleum 0,80
salpeterzuur (100%) 1,50
distikstof (vloeibaar) 0,79
tetrachloorkoolstof 1,63
tolueen 0,87
water (vloeibaar) 0,998
zeewater 1,024
diwaterstof (vloeibaar) 0,06
dizuurstof (vloeibaar) 1,13
zoutzuur (100%) 1,18
zwavelzuur (100%) 1,84