Hoofdmenu openen

Soortelijke massa van vloeistoffen

Wikimedia-lijst

Dichtheid van verschillende vloeistoffen bij 1 atm en 20°C.

Naam vloeistof Dichtheid (kg/dm3)
aceton 0,79
Natriumhydroxide 25% 1,30
alcohol 0,80
benzine 0,72
benzeen 0,88
bier 1,02
dichloor (vloeibaar) 1,51
chloroform 1,48
ether 0,72
diesel 0,84
glycerol 1,26
helium (vloeibaar) 0,15
koolteer 0,83
kwik (kwikzilver) 13,596
melk 1,03 (melk kan verschillen van 1,01-1,04)
lijnolie 0,94
olijfolie 0,92
raapolie 0,91
terpentijnolie 0,84
n-pentaan 0,63
petroleum 0,80
salpeterzuur (100%) 1,50
distikstof (vloeibaar) 0,79
tetrachloorkoolstof 1,63
tolueen 0,87
water (vloeibaar) 0,998
zeewater 1,024
diwaterstof (vloeibaar) 0,06
dizuurstof (vloeibaar) 1,13
zoutzuur (100%) 1,18
zwavelzuur (100%) 1,84