Hoofdmenu openen

Soembanezen zijn de inwoners van het eiland Soemba. Met de term "Soembanees" wordt zowel de bevolking van Soemba als de oorspronkelijke bevolking van Soemba aangeduid.

Inhoud

Oorspronkelijke bevolking van SoembaBewerken

De oorspronkelijke bevolking van Soemba bestaat eigenlijk uit meerdere volken, die behoren tot de Malayo-Polynesische volkeren. De "oer-Soembanees" wordt volgens H.J.T. Bijlmer gekarakteriseerd door de Maleise (proto-maleise of oer-maleise) elementen, terwijl er weinig Melanesische inslag is. Hij meent dat de gehele Soembanese bevolking uit één groep bestaat. Keers spreekt van een vermenging tussen Negrito's en Proto-Maleiers. Op Oost-Soemba onderscheidt zij twee groepen: de Oost-Soembanees (die ook , voor een deel met anderen vermengd voorkomt op West-Soemba) en de "Sabunees". Met deze laatste doelt zij niet op de Savoenese immigranten die vanaf de achttiende eeuw naar Soemba kwamen, maar op de oorspronkelijke bevolking die eerst naar Soemba kwam en later deels verder trok naar het eiland Savoe. Op Soemba vermengde deze groep zich met de oorspronkelijke bewoners en men noemt zich zelf nu Soembanees. De traditionele Soembanese samenleving kende drie sociale lagen: de Maramba (Raja/Koning), de Kabihu (de tussenlaag) en de Ata (slaven).

DemografieBewerken

 • Aantal bewoners op Soemba in 2000: 600.000 (1990: 450.000)
 • Bevolkingsgroepen: Soembanezen, Savoenezen (immigranten van het eiland Savoe) en Endenezen (uit de plaats Ende op Flores)
 • Bevolkingsdichtheid: West-Soemba is dichter bevolkt dan het meer bergachtige Oost-Soemba.

ReligiesBewerken

  Voor meer details: zie Zending op Soemba.

TaalBewerken

  Voor onderzoek over de talen van Soemba, zie Lou Onvlee.
 • De oorspronkelijke talen van Soemba behoren tot de Bima-Soembatalen. Het eiland kent hiervan verschillende dialecten. Onderling verstaat men elkaar niet of nauwelijks.
 • Ze kunnen globaal ingedeeld worden in twee grotere taalgroepen:
  • Kamberaas (taal van de oorspronkelijke bevolking in Oost- en Midden Soemba)
  • Wadjewaas (taal van de oorspronkelijke bevolking in West-Soemba).
 • Daarnaast wordt er gesproken:
  • Lambojaas (taal van de oorspronkelijke bevolking rond Lamboja op West-Soemba)
  • Savoenees (oostkust)
  • Kodisch (uiterste westen)
  • Maleis was de gemeenschappelijke taal die gebruikt werd door bestuur en zending.
  • Bahasa Indonesia is tegenwoordig de officiële taal.