Sodom en Gomorra

Sodom en Gomorra waren twee steden die in Genesis 18-19 in de Hebreeuwse Bijbel worden genoemd. Sodom en Gomorra lagen in de waterrijke Jordaanvallei[1] en behoorden tot een pentapolis (een verbond van vijf steden), samen met de steden Adama, Zeboïm en Bela. Er is geen archeologisch bewijs dat deze steden daadwerkelijk hebben bestaan.

Lucas van Leyden, Lot en zijn dochters (ca. 1509). Rechts de verwoesting van Sodom.
John Martin, De Verwoesting van Sodom en Gomorra, 1852

Sodom en Gomorra waren berucht vanwege de "slechtheid" van de inwoners en werden daarom door God verwoest. In de Koran wordt grotendeels dezelfde beschrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven. De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking voor zondige, verboden seksuele contacten. Sodomie is daarom ook een aanduiding van homoseksualiteit. In de Hebreeuwse Bijbel wordt Sodom echter geen (agressieve) homoseksualiteit verweten, maar ongastvrijheid, mishandeling van armen, echtbreuk en liegen.[2]

Het verhaalBewerken

God kondigde aartsvader Abraham aan Sodom en Gomorra te vernietigen omdat de inwoners slecht waren[3] en "hun zonden ongehoord groot".[4] Abraham suggereerde dat er misschien een paar onschuldigen in de steden woonden. Hij onderhandelde met God met als uitkomst dat Hij Sodom en Gomorra niet zou verwoesten als er tien onschuldigen in woonden.[5]

Abrahams neef Lot was enige tijd hiervoor in Sodom gaan wonen.[6] Twee engelen bezochten Sodom en Lot nam de engelen als gasten in huis.

"Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. ‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij.[7]"

Om homoseksuele verkrachting van zijn gasten te voorkomen, bood Lot zijn twee dochters in ruil aan zijn stadsgenoten aan. Maar zo ver kwam het niet: de engelen sloegen hun aanvallers met blindheid. De engelen maanden Lot en zijn gezin Sodom te verlaten en geboden hen niet om te kijken. Terwijl zij vluchtten werden beide steden door God verwoest in een regen van zwavel en vuur. Lots vrouw kon de verleiding niet weerstaan, keek om en veranderde in een zoutpilaar.

HistoriciteitBewerken

Er is geen archeologisch bewijs voor de historiciteit van Sodom en Gomorra. Archeologen die de historiciteit van de Bijbel proberen te bewijzen, suggereren dat teksten over handelsbetrekkingen in de bibliotheek van Ebla verwijzen naar Sodom en Gomorra, maar door de meeste oudheidkundigen wordt dit als onzin afgedaan. Sommigen, zoals de omstreden Ron Wyatt,[8] menen Sodom en Gomorra wel fysiek geïdentificeerd te hebben, maar de meeste archeologen wijzen deze beweringen van de hand.[9]

  Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Sodom and Gomorrah op Wikimedia Commons.