Sociale zuivering

Sociale zuivering verwijst in een meer figuurlijke betekenis naar een proces waarbij een groep in de samenleving zich systematisch wil ontdoen van een groep die als afwijkend en ongewenst wordt ervaren. De afwijking kan bijvoorbeeld politiek, etnisch of cultureel zijn. De zuivering kan onder andere bestaan uit systematisch dwarsbomen, pesterijen, deïndividualisering, ontslag, beroepsverbod, vervolging, opsluiting, verbanning of doding. In sommige gevallen 'verdwenen' dissidenten spoorloos en vernamen hun verwanten niets meer van ze.

Voorbeelden sociale zuiveringBewerken

Enkele fenomenen met duidelijke kenmerken van zuiveringen:

Voorbeelden van historische zuiveringen: