Sociale fotografie

vorm van fotograferen waarin de mens en zijn sociale positie centraal staat

Sociale fotografie is een vorm van fotograferen waarin de mens en zijn sociale positie centraal staat. Vaak – maar zeker niet altijd – geeft het de wat minder mooie dingen uit het leven of dagelijks leven weer.

Werkloze man bij een leegstaande winkel. Foto: Dorothea Lange.

De sfeer die op de foto tot uiting wordt gebracht, gaat over zaken die de mens bezighoudt, gebeurtenissen en omstandigheden die een zekere emotie teweegbrengen. Het is daarom geen straatfotografie of ogenbliksfotografie an sich en de scènes kunnen evengoed binnenshuis, op het platteland of waar dan ook met de camera vastgelegd worden. Het heeft daarom eerder een documentair karakter.

Typisch wordt vaak de wat minder rooskleurige kant van de maatschappij belicht. Somber en observerend, eenzaamheid en leegte, eenvoud dan wel saaiheid kunnen tot uitdrukking worden gebracht. Dikwijls in zwart-wit, maar ook wel in kleur. Toch kan sociale fotografie evengoed blijdschap of verwondering tonen.

Lieve Blancquaert is een bekende Belgische fotografe op het gebied van sociale fotografie. Een belangrijke Nederlandse fotograaf was Ed van der Elsken. In de Verenigde Staten zijn onder anderen Dorothea Lange en Lewis Hine bekend.

Fotogalerij

bewerken

Zie ook

bewerken