Sociale bijstand

Sociale bijstand is de bijstand van overheidswege indien iemand onvoldoende middelen van bestaan heeft. De gemeente voert in Nederland hiervoor de bijstand uit middels de Participatiewet. Het wordt niet door premies gefinancierd zoals bijvoorbeeld de werkloosheidswet in de sociale verzekeringen maar uit de algemene middelen (Nederland). Daarmee is het een sociale voorziening. Zowel sociale voorzieningen als sociale verzekeringen behoren tot de sociale zekerheid.

In Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten heet de bijstand onderstand.

In België heet de bijstand leefloon en wordt uitgevoerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) middels de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie.