Sociaal-Economische Raad van de Regio

Een Sociaal-Economische Raad van de Regio, of kortweg SERR, is een overleg- en adviesorgaan van de verschillende Vlaamse sociale partners op streekniveau.

MissieBewerken

De SERR adviseert de lokale en provinciale overheden en maakt als dusdanig integraal deel uit van het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité (RESOC). Het doet dat op eigen initiatief met als doel de tewerkstellingsinitiatieven van de algemene sociaal-economische streekontwikkeling te behartigen en te bewaken. Daarnaast heeft de SERR specifieke aandacht voor de zogenaamde kansengroepen die via de 'Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit' (EAD)-werking gepromoot worden. De belangrijkste taken waar de verschillende SERR's advies over formuleren zijn het concurrentieaspect tussen de reguliere en gesubsidieerde economie, project- of ondersteuningsaanvragen van ondernemingen die geen ondernemingsraad of syndicale delegatie hebben, de evaluatie van projecten in ondernemingen (o.a. diversiteitsplannen). Daarnaast speelt de SERR een bemiddelingsrol inzake klachten ten aanzien van opleidings- en tewerkstellingsinstellingen.[1]

SamenstellingBewerken

Een SERR is samengesteld uit 8 vertegenwoordigers van de lokale werknemersorganisaties (ABVV, ACV en ACLVB), 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (Voka, UniZO, Boerenbond en Verso). Die vertegenwoordigers worden aangesteld door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Administratieve indelingBewerken

De geografische indeling van de SERR's komt grotendeels overeen met die van de administratieve arrondissementen. Uitzondering hierop vormt Limburg dat slechts één SERR organiseert binnen de provincie, 'Zuid-West-Vlaanderen' (1 SERR voor 3 arrondissementen), 'Meetjesland, Leie en Schelde' en 'Waas & Dender' (ieders 1 SERR voor 2 arrondissementen).

SERR Arrondissement(en)
SERR Westhoek Diksmuide / Ieper / Veurne
SERR Oostende Oostende
SERR Brugge Brugge
SERR Midden-West-Vlaanderen Roeselare / Tielt
SERR Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk
SERR Gent Gent
SERR Zuid-Oost-Vlaanderen Aalst / Oudenaarde
SERR Meetjesland, Leie en Schelde Eeklo
SERR Waas & Dender Dendermonde / Sint-Niklaas
SERR Leuven Leuven
SERR Halle-Vilvoorde Halle-Vilvoorde
SERR Antwerpen Antwerpen
SERR Mechelen Mechelen
SERR Kempen Turnhout
SERR Limburg Limburg

Externe linksBewerken