Hoofdmenu openen

Sluitkool is een soort kolen (planten) waarvan de bladen van het bladgewas zich dicht opeen over het groeipunt sluiten en zo de eigenlijke kool vormen.

Tot de sluitkool behoren de kolen:

  • Rodekool (Brassica oleracea var. rubra)
  • Savooiekool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda) groene en gele rassen
  • Spitskool: de witte gladbladige rassen behoren tot wittekool en de groene gebobbeldbladige tot savooiekool
  • Wittekool (Brassica oleracea convar. capitata var. alba)