Slag bij Volturnus

veldslag in Italië

De Slag bij Volturnus vond plaats in 554 aan de rivier de Volturno (Rocchetta a Volturno) tussen het Byzantijnse leger onder leiding van generaal Narses en een leger bestaande uit Franken en Alemannen. De slag werd door de Byzantijnen gewonnen en was een onderdeel van de Gotische Oorlog.

veldslagen van Justinianus I

Iberische Oorlog
Dara · Satala · Callinicum

Vandaalse Oorlog
Ad Decimum · Tricameron

Gotische Oorlog
Eerste Rome · Faventia · Tweede Rome · Derde Rome · Sena Gallica · Taginae · Mons Lactarius · Volturnus

AchtergrondBewerken

De Merovingen die goed op de hoogte waren van de beroeringen die Italië had getroffen sinds de dood van Theodorik de Grote hadden zelf grootse plannen om hun veroveringen daar voort te zetten. In 539 was er al een Frankisch leger Italië binnen getrokken om keizer Justinianus te steunen. Maar dit leger had zich niet met de strijd tussen Byzantijnen en Ostrogoten bemoeid en haar aanwezigheid beperkt tot het houden van plunderingen.

In 553 werd Theudebald met een groot expeditieleger bestaande uit Franken en Allemannen naar Italië gezonden. Narsis bleef kalm toezien hoe deze troepen diep in Italië doordrongen en talloze gruwelen pleegden. In Gallië ging het gerucht dat Narses door de Franken was overwonnen. Het Frankische leger deelde zich in tweeën op. Een deel van dit leger, geleid door Luthari brak door tot in Calabrië en daarna in Venetië. Tot een veldslag kwam het niet. Er brak een besmettelijke ziekte uit onder de Franken en het grootste deel van het leger is daaraan bezweken.

De veldslagBewerken

Het andere deel onder aanvoering van Buccelin, drong door tot aan Reggio, tegenover Sicilië en keerde daarna terug. Bij Casilinum, dicht bij Capua, werd hij door Narses ingehaald. Op het hetzelfde punt waar zeven eeuwen daarvoor, in 215 v.Chr., Hannibal zijn grootste overwinning had behaald op de Romeinen, werd het leger van de Franken en Alemannen vernietigd. De aanvoerder van de Franken Buccelin sneuvelde in de strijd.

LiteratuurBewerken

  • Ferdinand Lot, De Germaansche invasies. De versmelting van de Barbaarsche en Romeinsche wereld, Den Haag, 1939, pag 165.
Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk