Slag bij Langres

De Slag bij Langres vond plaats in 298 in de buurt van Lingonae, de huidige stad Langres in Frankrijk, tussen de Alemannen en de Romeinen onder leiding van keizer Constantius I. De Romeinen kwamen als de overwinnaars uit deze veldslag.

Slag bij Langres
Datum 298
Plaats In de buurt van Lingonae (Langres)
Resultaat Overwinning voor de Romeinen
Strijdende partijen
Romeinse Rijk Alemannen
Leiders
Constantius I
Verliezen
60.000

VeldslagBewerken

De aanloop naar de veldslag begon met een nederlaag voor Constantius. Tijdens een inspectietocht was hij, slechts vergezeld door een geringe legermacht, in een hinderlaag gelopen. Door op de vlucht te slaan voor de Alemannen kon hij het vege lijf redden. Tijdens de schermutselingen was de keizer verwond geraakt en in de nabijgelegen Romeinse stad Andemattunum (tegenwoordig Langres) konden de Romeinen zich verschansen. De daarop aansluitende belegering door de Alemannen duurde maar enkele uren, want al spoedig bereikte de hoofdmacht van het Romeinse leger de stad en viel aan.

Volgens de Romeinse geschiedschrijving vielen meer dan 60.000 Alamannen in de strijd. Het aantal doden is vermoedelijk overdreven om de Romeinse overwinning glansvoller te doen lijken.

BronnenBewerken

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk