Slag bij Adrianopel (313)

313

De Slag bij Adrianopel of de Slag bij Tzirallum was een veldslag in het Romeinse Rijk tussen een klein legertje van Licinius en dat van Maximinus II Daia over de heerschappij als Caesar van de oostelijke provincies, na de aanval van Constantijn de Grote op de usurpator Maxentius over de westelijke provincies. Licinius won.

Veldslagen van keizer Constantijn

Turijn · Verona · Milvische Brug · Cibalae · Campus Ardiensis . Adrianopel · Hellespont · Chrysopolis

VoorgeschiedenisBewerken

In 312, toen Constantijn de usurpator Maxentius aanviel, was Maximinus II Daia op veldtocht in Syria. Toen hij hoorde van een verbond van Licinius en Constantijn keerde hij terug naar Bithynië, boos om de dood van Maxentius. In april 313 stak hij de Bosporus over en veroverde Byzantium na een beleg van 11 dagen. Licinius trok tegen zijn belager ten strijde, maar hij beschikte op dat moment over niet meer dan 30.000 soldaten. Het leger van Maximinus Daia daarentegen bestond uit wel 70.000 man.

Verloop van de veldslagBewerken

Op 30 april kwam het tot een gevecht in de buurt van Adrianopel in Thracië. Daia's troepen waren verzwakt en vluchtten. Maximinus Daia vluchtte verkleed als slaaf. Hij hoopte door het bouwen van versterkingen bij de passen van het Taurusgebergte zijn tegenstander af te houden, maar dat bleek ijdele hoop, want later in het jaar werd hij gedood en begraven bij Tarsus. Licinius nam zijn gebieden over.

BronnenBewerken

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw · Val van het West-Romeinse Rijk