Sint Anna-orde

De Sint Anna-orde (Duits: Sankt Anna-Orden) werd in 1783 gesticht door keurvorstin Maria Anna van Beieren (1728- 1797). Maria Anna was de weduwe van keurvorst Maximiliaan III Jozef van Beieren. De Orde is een van de historische Orden van Beieren.

Versiersel

Achttien dames, 12 van katholieke adel en maximaal zes dochters van niet-adellijke officieren of ambtenaren woonden in een stift en kregen een jaarlijks inkomen en kleding van de orde die ook hun personeel betaalde. Sinds 1808 konden ook protestantse dames toetreden tot deze damesorde.

De dames droegen een klein wit geëmailleerd gouden kruis met blauwe randen aan een lichtblauwe zijden strik met een met ziverdraad versierde gele bies. Op het centrale medaillon ziet men een vergulde en plastische afbeelding van Maria op een witte ondergrond. Op de armen staat het motto "SVB TVVUM PRÆSIDIVM". Op de armen van de keerzijde staat "PATRONVS NOSTER" en een vergulde afbeelding van Sint-Anna siert het centrale medaillon.

Het motto van de orde was "Sub Tuum Præsidium".

De orde kende twee stiften, één in München en één in Würzburg.

Ook nu bestaan de orde (en het Münchener stift) nog; Franz Bonaventura Adalbert Maria Hertog van Beieren, chef van het huis Wittelsbach, is de grootmeester van de orde.

Het lint was hemelsblauw met een onderbroken zilveren rand en gouden bies.

Voor de ridderorde van Holstein-Gottorp en later van het keizerrijk Rusland,zie:

en