Hoofdmenu openen
Zie artikel Voor de gelijknamige plaats in Alabama, zie Silas (Alabama).
Silas.

Silas (of: Silvanus) was afkomstig uit de christelijke oergemeente te Jeruzalem en was Romeins burger. Hij begeleidde de apostel Paulus tijdens diens tweede zendingsreis. In de Bijbel wordt een aantal keren melding van hem gemaakt, waaronder een wonderbaarlijke ontsnapping uit de gevangenis (Handelingen 16:25-26). Silas was een van de schrijvers of zenders van de Brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen en de Eerste brief van Petrus die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Zijn gedenkdag in de katholieke Kerk is 13 juli. De orthodoxe Kerken kennen 4 januari en 30 juli als gedenkdag.

Onder de in Nag Hammadi gevonden geschriften bevindt zich een koptische tekst getiteld Lessen van Sylvanus. Deze tekst is niet door Silas zelf geschreven, maar door een latere auteur op zijn naam gesteld.