Sergeant Wildeman

Nederlands evangelist en dorpsfiguur

Jacob Wildeman, beter bekend als Sergeant Wildeman of kortweg Jacob (Slochteren, 1933) is een Nederlands onderofficier van het Noordelijk Heilsleger, die al meer dan veertig jaar in de binnenstad van Groningen collecteert voor dit Heilsleger en zijn voorganger, het Nederlandsch Leger des Heils. Voor velen is hij niet alleen een bekende Stadjer,[1][2] maar ook het gezicht van beide kerkgenootschappen.

Sergeant Wildeman

Jeugd en vormingBewerken

Wildeman groeide op in Slochteren. Hij leerde nooit lezen en schrijven en bleef bij zijn ouders wonen. Na hun overlijden ontfermde het Nederlandsch Leger des Heils zich over hem. Wildeman is altijd verbonden gebleven aan deze organisatie en stapte na de opheffing daarvan over naar het Noordelijk Heilsleger.[3]

Optreden in het openbaarBewerken

Alhoewel zijn woorden door het publiek soms in twijfel worden getrokken, collecteert sergeant Wildeman naar eigen zeggen "voor de zwervers".[3] Van dinsdag tot en met zaterdag is hij in uniform en met de collectebus van zijn organisatie in de binnenstad van Groningen werkzaam.[4] Als blijk van waardering ontving Wildeman in 2004 van het Heilsleger de Ster van Verdienste, omdat hij dertig jaar in de Groninger binnenstad gecollecteerd had.[5] Soms is zijn optreden controversieel vanwege uitvallen naar omstanders, doorgaans uitgelokt door pestgedrag.[3]

Wrijving tussen organisatiesBewerken

Het Nederlandsch Leger des Heils staat los van het Internationale Leger des Heils.[4] De laatste organisatie klaagt geregeld dat sergeant Wildeman door gevers wordt aangezien voor een van hun collectanten. Alhoewel de contacten tussen beide organisaties sinds de afsplitsing van het Nederlandsch Leger des Heils stroef verlopen, zijn er wel samenwerkingsprojecten. Het optreden van sergeant Wildeman blijft echter een bron van wrijving. Begin 2009 werd de kwestie in de media gebracht, waardoor sergeant Wildemans bekendheid groeide.[6]

Zie ookBewerken