Sequelae

Een sequel of restletsel is de medische naam voor een niet meer te veranderen toestand van onvolledig herstel. Het impliceert dus in eerste fase een aandoening met een gedeeltelijk herstel. Wanneer de aandoening niet volledig kan herstellen, spreekt men van een sequel, meervoud sequelae.

In geval deze toestand een functieverlies met zich meebrengt, spreekt men over handicap. Wanneer het restletsel geen functieverlies met zich meebrengt, spreekt men over stigma, meestal betreft het dan een litteken.