Selach

Figuur in de Hebreeuwse Bijbel

Selach (Hebreeuws: שלח Sje'lach, vermoedelijk "werpspeer") was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de zoon van Arpachsad en kleinzoon van Sem.[1] Op dertigjarige leeftijd werd hij vader van Eber. Hij stierf op een leeftijd van 433 jaar.[2] Hij was voorvader van Abraham, koning David en Jezus.[3]

Selach volgens het Promptuarii Iconum Insigniorum