Sela (persoon)

Sela (Hebreeuws: שֵׁלָה (Sje·lah'); vermoedelijk Smeekbede) is een persoon uit de Bijbel.

Hij is de derde zoon die Juda bij zijn Kanaänitische vrouw heeft verwekt.[1] Zijn oudste broer, Er, was een vrouw genaamd Tamar gegeven. Er stierf echter, dus kreeg Tamar Ers jongere broer Onan. Deze stierf echter ook, maar de jongste broer, Sela, was nog te jong, oordeelde Juda.[2]

Nakomelingen van SelaBewerken

Sela's nageslacht worden de Selanieten genoemd.[3] Het boek 1 Kronieken zegt over hen:

21 De zonen van Sela, de zoon van Juda, waren Er, de vader van Lecha, en Lada, de vader van Maresa, en de geslachten van het huis van de linnenwevers in het huis van Asbea.
22 Verder Jokim, en de mannen van Chozeba, en Joas en Saraf (die over de Moabieten geheerst hebben) en Jasubi-Lehem. Dit alles is echter lang geleden.
23 Zij waren pottenbakkers en woonden in Netaïm en Gedera. Zij verbleven daar bij de koning, in zijn dienst.[4]

In het Bijbelboek Nehemia worden ze genoemd onder diegenen die uit Babylonische ballingschap terugkeerden.[5]

Stamboom van JudaBewerken

 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
Batsua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
Er
 
Onan
 
Sela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zerach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peres
 
 
 
 
 
Machir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimri of Zabdi
 
Etan
 
Heman
 
Kalkol
 
Dara
 
Chamu
 
Chesron
 
AbiaGilead
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmi
 
Azarja
 
Jerachmeël
 
Atara
 
 
Ram
 
Kelubai
 
Azuba
 
Efrat
 
Segub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amminadab
 
Jeriot
 
 
Sobab
 
 
 
ChurAschur
 
Jaïr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeser
 
Ardon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna
 
 
Osem
 
 
Onam
 
Nahesson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uri
Ram
 
Oren
 
Achia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salma
 
 
 
 
Elimelech
 
Noömi
 
Bezaleël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maäs
 
 
Eker
 
 
 
Jada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jamin
 
 
Sammai
 
 
 
 
Boaz
 
Ruth
 
MachlonKiljon
 
Orpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NadabAbisur
 
Abihaïl
 
JeterJonathan
 
 
 
 
Obed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SeledAppaïm
 
AchbanMolid
 
PeletZaza
 
Isaï
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliab
 
Abina
 
Simea
 
Netha
 
Radai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raddai
 
Ozem
 
David
 
Zeruja
 
Abigail
 
Jether
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achlai
 
Jarcha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AbisaiJoabAsaël
 
Amasa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attai
 
 
Natan
 
 
Eflal
 
 
Obed
 
 
Jehu
 
 
Azarja
 
 
Cheles
 
 
Elasa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisama
 
 
Jekamja
 
 
Sallum
 
 
Sisemai