Sector (computer)

deel van een spoor op een magnetische- of optische schijf

Een sector is binnen de computerindustrie een deel van een spoor (een hele concentrische cirkel) op een magnetische- of optische schijf. Elke sector bevat een vaste hoeveelheid data, die traditioneel 512 bytes groot is voor harde schijven en 2048 bytes voor cd-roms. De moderne harde schijven gebruiken een sectorgrootte van 4096 bytes.

Figuur 1:
A = Spoor
B = Geometrische sector
C = Sector
D = Cluster

Een sector is de kleinste opslageenheid op een harde schijf. De meeste schema's partitioneren een harde schijf zodanig dat bestanden een geheel aantal sectoren beslaan, ongeacht de grootte van het bestand. Dit houdt (in de meeste gevallen) in dat de laatste sector slechts deels beschreven wordt. De overgebleven ruimte van die sector wordt dan gevuld met nullen.