2-pentylacetaat

chemische verbinding
(Doorverwezen vanaf Sec-amylacetaat)

2-pentylacetaat is een organische verbinding met als brutoformule C7H14O2. Het is een kleurloze vloeistof met de kenmerkende geur van fruit. De stof wordt gebruikt als geurstof.

2-pentylacetaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-pentylacetaat
Structuurformule van 2-pentylacetaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C7H14O2
IUPAC-naam 2-pentylethanoaat
Andere namen sec-amylacetaat, 1-methylbutylacetaat, (RS)-2-pentylacetaat
Molmassa 130,18486 g/mol
CAS-nummer 626-38-0
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Opslag Brandveilig. Gescheiden van oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 607-130-00-2
VN-nummer 1104
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,86 g/cm³
Smeltpunt −148 °C
Kookpunt 121 °C
Vlampunt (gesloten vat) 32 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 380 °C
Dampdruk 930 Pa
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof reageert met oxiderende stoffen met kans op brand en ontploffing en tast vele kunststoffen aan.

2-pentylacetaat is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Blootstelling aan een hoge dosis kan verminderd bewustzijn veroorzaken.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken