Schot (graan)

voortijdig kiemen van de graankorrel in de aar

Schot is het voortijdig kiemen van de graankorrel in de aar. Dit treedt op als de oogst vertraagd wordt door natte omstandigheden. Tussen de rassen bestaat verschil in gevoeligheid voor schot.

Schot bij gewone tarwe

Bij gewone tarwe wordt het valgetal en dus de bakkwaliteit beïnvloed door de oogstomstandigheden. Reeds in de aar gekiemde tarwe heeft een laag valgetal en daarom een slechte bakkwaliteit.

Schot bij brouwgerst maakt de gerst alleen nog geschikt voor veevoer. Schot komt bij gerst echter weinig voor.