Scholengemeenschap Huizermaat

school in Nederland

De Scholengemeenschap Huizermaat (ook wel SG Huizermaat) is een middelbare school in de plaats Huizen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De Huizermaat is een onderdeel van Gooise Scholen Federatie. Op deze school zitten ruim 1200 leerlingen. De Huizermaat geeft les in vwo, havo en vmbo-t. De Huizermaat heeft voor alle drie de niveaus een 'Excellent' predicaat gekregen.

De school is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie, waarin veel scholen in de regio zijn verenigd:

TalentBewerken

In het schooljaar 2011-2012 is de Huizermaat van start gegaan met Talent HZM, een nieuw onderwijsconcept met als doel passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen geven. Het concept gaat uit van vraaggestuurd onderwijs en is gefundeerd op verwondering en leren leren. Naast de noodzakelijk cognitieve uitdaging leren de leerlingen ook om daar op een goede manier mee om te gaan. Behalve voor de eigen vragen van de leerling is er ook veel aandacht voor de vaardigheid onderzoeken en ontwerpen. dit leidt tot verbreding en verdieping. De meer- en hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen zich in vijf à zes jaar in een veilige schoolomgeving tot jongvolwassenen. Na die tijd gaan zij niet alleen met een vwo-diploma maar ook met de vaardigheden hun talenten verder te ontplooien de wereld in. Ouders van leerlingen zijn verplicht een MacBook Air te kopen voor hun kind. Talent HZM heeft ook andere vakken die het reguliere onderwijs niet heeft, als design en extra mentorlessen.

Bekende studentenBewerken

Floor van der Wal, Janne Schra, Britte Lagcher, Don Duyns, Buddy Vedder, Eva Simons, Lucas Hamming, Sofyan Amrabat en Nordin Amrabat zaten op deze school.

Externe linkBewerken