Hoofdmenu openen

Schildklierautoantistoffen zijn antistoffen tegen de eigen schildklier. Ze kunnen schildklierziekten als hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie veroorzaken. Er zijn verschillende schildklierautoantistoffen bekend:

Deze drie autoantistoffen zijn goede markers voor het aantonen van auto-immuunschildklierziekten. Anti-Tg en anti-TPO zijn gecorreleerd met hypothyreoïdie, bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto. Ze komen minder frequent voor bij hyperthyreoïdie. Anti-TSH-R is sterk geassocieerd met hyperthyreoïdie (ziekte van Graves), maar anti-TSH-R komt ook vrij frequent voor bij hypothyreoïdie. Deze antistoffen kunnen bepaald worden in een klinisch chemisch laboratorium.