Schellingwouderpark

park in Amsterdam

Het Schellingwouderpark is een stadspark in Amsterdam-Noord. Het werd in januari 2010 geopend. Het is gesitueerd aan de noordoevers van het IJ tussen de Oranjesluizen en de Oranjewerf. Aan de noordzijde liggen de Schellingwouderdijk en Nieuwendammerdijk. Het ongeveer 10 hectare groot. De ten noorden van het park gelegen Schellingwouderbreek vormt sindsdien één geheel met het park, maar maakt er geen deel van uit.

Het Schellingwouderpark
Een trekpontje geeft toegang tot het park

NatuurBewerken

Het park is onderdeel van het natuurproject "van IJ tot Gouw" dat als doel heeft het versterken van de ecologische relatie tussen IJmeer en Waterland. Voorts is het een deel van de Schellingwouderscheg, verbinding tussen stedelijk en landelijk Amsterdam-Noord. Er worden ijsvogelwanden en overwinteringsplaatsen voor de ringslang, de Noordse woelmuis en libellen gemaakt.