Schellingwouderpark

park in Nederland

Het Schellingwouderpark is een stadspark in Amsterdam-Noord. Het werd in januari 2010 geopend. Het is gesitueerd aan het IJ ter hoogte van de Schellingwouderbrug tussen de Oranjesluizen en de Oranjewerf en is ongeveer 10 hectare groot. De ten noorden van het park gelegen Schellingwouderbreek vormt sindsdien één geheel met het park.

Het Schellingwouderpark
Een trekpontje geeft toegang tot het park

NatuurBewerken

Het park is onderdeel van het natuurproject "van IJ tot Gouw" dat als doel heeft het versterken van de ecologische relatie tussen IJmeer en Waterland. Er worden ijsvogelwanden en overwinteringsplaatsen voor de ringslang, de Noordse woelmuis en libellen gemaakt.