Hoofdmenu openen

In Nederland werd op 16 april 1971 in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 het schaduwkabinet-Den Uyl gevormd door vertegenwoordigers van de PvdA, D66 en PPR. Na de verkiezingen werd het schaduwkabinet op 2 juli 1971 ontbonden.

Het idee van een schaduwkabinet naar Brits model was afkomstig van Ed van Thijn. Dit was een uiting van progressieve samenwerking in Nederland in de jaren zeventig. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 vormden de drie partijen een schaduwkabinet. Het kabinet bestond uit 16 posten (10 voor de PvdA, 4 voor D66 en 2 voor de PPR). Ze werden bekleed door:

Persoon Partij Foto Functie in het schaduwkabinet Functie in de politiek of wetenschap Opmerkingen
Joop den Uyl PvdA Joop den Uyl 1975.jpg minister-president Fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA werd premier van het kabinet-Den Uyl
Hans van Mierlo D66 Hans van Mierlo (1966).jpg viceminister-president en minister van Grondwetszaken Fractievoorzitter en lijsttrekker van D'66
Jacques Aarden PPR Afsplitsing van de Radicalen uit de KVP-fractie verklaring van kamerlid Jacque…, Bestanddeelnr 921-1175.jpg viceminister-president en minister van Binnenlandse Zaken Fractievoorzitter van Groep Aarden en lijsttrekker van de PPR
Max van der Stoel PvdA Max van der Stoel 1973 (1).jpg minister van Buitenlandse Zaken Tweede Kamerlid werd ook minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl
Anne Vondeling PvdA Anne Vondeling 1971 (1).jpg minister van Onderwijs en Wetenschappen Tweede Kamerlid werd Tweede Kamervoorzitter
Anneke Goudsmit D66 Anneke Goudsmit.jpg minister van Justitie Tweede Kamerlid
Robbert van den Bergh PvdA Wethouder van Gezondheid en Ziekenhuiswezen mr R van de Bergh opent in het Oos, Bestanddeelnr 911-2593.jpg minister van Financiën Tweede Kamerlid
Jaap Burger PvdA Jaap Burger 1973 (1).jpg minister van Defensie Lid Raad van State informateur van het Kabinet-Den Uyl
Hans van den Doel PvdA Tweede Kamer voor het eerst bijeen na de verkiezingen van 15 februari 1967 Han…, Bestanddeelnr 920-1025.jpg minister van Volkshuisvesting Tweede Kamerlid
Ed van Thijn PvdA Ed van Thijn 1978 (1).jpg minister van Verkeer en Waterstaat Tweede Kamerlid werd PvdA-fractievoorzitter tijdens het kabinet-Den Uyl
Cees de Galan PvdA Persconf profdr C de Galan , Kroonlid SER en voorz Comm Economische Deskundig, Bestanddeelnr 930-9142.jpg minister van Economische Zaken Hoogleraar economie
Henk Vredeling PvdA Henk Vredeling 1973 (1).jpg minister van Landbouw en Visserij Tweede Kamerlid werd minister van Defensie in het Kabinet-Den Uyl
Theo van Lier PvdA Congres van de Christenradicalen (vanaf 1968 de PPR) te Scheveningen Tweede Ka…, Bestanddeelnr 920-8467.jpg minister van Sociale Zaken Tweede Kamerlid
Max Rood D66 Max Rood (1982).jpg minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Hoogleraar arbeidsrecht
Wiebe Draijer D66 Wiebe Draijer (1971).jpg minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Hoogleraar en kandidaat-senator
Bas de Gaay Fortman PPR Bas de Gaay Fortman 1973.jpg minister van Ontwikkelingssamenwerking Kandidaat-Tweede Kamerlid