Schaarste

Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen (die beschikbaar zijn, maar niet gratis). Subjectief kunnen sommige vrije goederen ook schaars zijn (gratis, maar minder beschikbaar dan gewenst). Een voorbeeld is zonlicht of een aangenaam hoge buitentemperatuur in minder warme landen. Deze zijn wel indirect te koop in de vorm van een vakantie naar een warm land. Omgekeerd kan schaduw in een warm land, maar ook ook op erg warme dagen in andere landen zoals Nederland, een schaars goed zijn. Indirect is deze min of meer te koop in de vorm van een parasol.

Bioscoopjournaal uit november 1950: landelijke actie die de mensen vraagt om op piekuren zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Voor de elektriciteitscentrales, die tijdens en ten gevolge van de oorlog niet konden worden vernieuwd en uitgebreid, is de vraag té groot aan het worden.

Schaarste is een van de centrale begrippen in de economie, doordat het het keuzeprobleem tussen onbeperkte behoeften en schaarse middelen oproept. Relatieve schaarste (ook wel schaarste in de economische zin) houdt in dat er productiemiddelen of tijd moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen. Om bijvoorbeeld een brood te produceren moeten eerst de productiemiddelen grondstof, energie, arbeid en tijd opgeofferd worden. Brood is daardoor een schaars goed.

Absolute schaarste houdt in dat er te weinig van een bepaald goed is, bijvoorbeeld de schaarste aan voedsel in gebieden waar hongersnood heerst. Potentiëel doet dit de prijs stijgen waardoor armen hier veel meer onder te lijden hebben dan de rijken. Rantsoenering kan dit voorkomen.

Het tegenovergestelde van een economisch goed (dat schaars is) is een vrij goed. Een vrij goed is een goed waarbij men geen productiemiddelen of tijd hoeft op te offeren om het te produceren. Een voorbeeld is het al genoemde zonlicht: je hoeft geen productiemiddel of tijd op te offeren om zonlicht voort te brengen. Er is de laatste jaren discussie over de vraag of in welke mate vrije goederen nog echt vrije goederen zijn. Lucht die je inademt, is normaal vrij maar als lucht om gezondheidsredenen in de grote wereldsteden eerst gezuiverd moet worden, wordt lucht een schaars goed.

Schaarste en zeldzaamheidBewerken

Schaarste moet niet worden verward met zeldzaamheid. Een goed is zeldzaam als het weinig voorkomt.

Zo is het pokkenvirus door uitgebreide vaccinatiecampagnes uiterst zeldzaam geworden. Het is echter niet schaars, want niemand wil het virus hebben.