Samenstelling Eerste Kamer 2019-2023

Wikimedia-lijst

Samenstelling Eerste Kamer 2019-2023 bevat de lijst met de 75 leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal op grond van de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei 2019, en zoals gewijzigd gedurende de zittingsperiode.

Uitslag verkiezingen 2019
             
De 75 zetels zijn als volgt verdeeld:
Huidige samenstelling (april 2021)
               
De 75 zetels zijn als volgt verdeeld:

De zittingsperiode ging in op 11 juni 2019 en loopt (zonder tussentijdse ontbinding van de Kamer) tot juni 2023.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.[1]

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2019Bewerken

De fracties staan vermeld in volgorde van grootte. De personen waarbij geen datum einde lidmaatschap is vermeld zijn zittende Kamerleden.

VVD (12 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Adriaansens, Micky Micky Adriaansens 11 juni 2019 10 januari 2022 Werd minister van Economische Zaken en Klimaat
Arbouw, Alfred Alfred Arbouw 11 juni 2019
Ballekom, Pim van Pim van Ballekom 11 juni 2019
Caspar van den Berg 18 januari 2022 vervangt Eric van der Burg
Blécourt, Mirjam de Mirjam de Blécourt 11 juni 2019
Bruijn, Jan Anthonie Jan Anthonie Bruijn 6 november 2012 Sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer
Bruijn-Wezeman, Reina de Reina de Bruijn-Wezeman 21 maart 2017
Burg, Eric van der Eric van der Burg 11 juni 2019 10 januari 2022 werd staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Geerdink, Paulien Paulien Geerdink 11 juni 2019
Jorritsma, Annemarie Annemarie Jorritsma 9 juni 2015 Fractievoorzitter
Keunen, Jan Jan Keunen 26 oktober 2020 verving Roel Wever
Klip-Martin, Tanja Tanja Klip-Martin 12 juli 2016
Meijer, Henk Jan Henk Jan Meijer 11 juni 2019
Lucas Vos 18 januari 2022 vervangt Micky Adriaansens
Wever, Roel Roel Wever 11 september 2018 16 oktober 2020 werd burgemeester van Heerlen

FVD (van 12, naar 9, naar 10, naar 5, naar 2, naar 3 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Berkhout, Hugo Hugo Berkhout 26 oktober 2020 29 november 2020 verving van 26-10-2020 t/m 07-12-2020 Annabel Nanninga i.v.m. zwangerschapsverlof;
sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren[2][3][4]
Beukering, Toine Toine Beukering 11 juni 2019 29 november 2020 sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren[2][3][4]
Cliteur, Paul Paul Cliteur 11 juni 2019 25 november 2020 afgetreden n.a.v Baudets aftreden als partijleider.[5][6] Na kort vacant, is zijn zetel overgenomen door Hugo Berkhout, de voordien de tijdelijke zetel van Annabel Nanninga bezette. Cliteur was fractievoorzitter tot 1 september 2020.
Dessing, Johan Johan Dessing 11 juni 2019
Frentrop, Paul Paul Frentrop 11 juni 2019 Fractievoorzitter vanaf 1 september 2020.
Hermans, Otto Otto Hermans 10 september 2019 13 november 2019 verving van 10 sept. t/m 12 nov. 2019 Nicki Pouw-Verweij i.v.m. zwangerschapsverlof.
18 februari 2020 29 november 2020 Nam de zetel van Dorien Rookmaker (fractie-Otten) over na haar vertrek naar het Europees Parlement.

Sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren[2][3][4]

Linden, Lennart van der Lennart van der Linden 11 juni 2019 14 december 2020 Stopte als partijvoorzitter en schreef zich uit als lid van FVD nadat Baudet het leiderschapsreferendum won.[7]
Nanninga, Annabel Annabel Nanninga 11 juni 2019
29 november 2020 vanaf 26 okt. 2020 met zwangerschapsverlof.[8] Verliet op 29 november 2020 tijdens haar verlof Forum voor Democratie.
Otten, Henk Henk Otten 11 juni 2019 24 juli 2019 uit de partij gezet, in de Kamer gebleven in de fractie-Otten[9]
Pareren, Bob van Bob van Pareren 11 juni 2019 29 november 2020 sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren[2][3][4]
Pouw-Verweij, Nicki Nicki Pouw-Verweij 11 juni 2019
29 november 2020 vanaf 24 juli 2019 t/m 12 nov. 2019 met zwangerschapsverlof.[10]
sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren (later fractie-Nanninga)[11]
Rookmaker, Dorien Dorien Rookmaker 11 juni 2019 20 augustus 2019 sloot zich aan bij de fractie-Otten[12]
Vries, Jeroen de Jeroen de Vries 11 juni 2019 20 augustus 2019 sloot zich aan bij de fractie-Otten[12]
Wely, Loek van Loek van Wely 11 juni 2019 8 december 2020 sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren[13]
Hiddema, Theo Theo Hiddema 13 april 2021 begon na vertrek Nicky Pouw-Verweij (fractie-Nanninga) naar Tweede Kamer (voor JA21)

CDA (9 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Atsma, Joop Joop Atsma 9 juni 2015
Doornhof, Hugo Hugo Doornhof 11 juni 2019
Essers, Peter Peter Essers 11 juni 2019[14]
Kesteren, Niek Jan van Niek Jan van Kesteren 9 juni 2015 Fractievoorzitter vanaf 24 september 2021
Knapen, Ben Ben Knapen 9 juni 2015 24 september 2021 Fractievoorzitter tot 24 september 2021
werd minister van Buitenlandse Zaken
Oomen, Ria Ria Oomen 9 juni 2015
Prins, Greet Greet Prins 11 juni 2019
Rietkerk, Theo Theo Rietkerk 11 juni 2019
Rombouts, Ton Ton Rombouts 9 juni 2015
Soeharno, Jonathan Jonathan Soeharno 24 september 2021

GroenLinks (8 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Boer, Margreet de Margreet de Boer 11 juni 2019
Ganzevoort, Ruard Ruard Ganzevoort 7 juni 2011
Gurp, Roel van Roel van Gurp 11 juni 2019
Karimi, Farah Farah Karimi 11 juni 2019
Kluit, Saskia Saskia Kluit 11 juni 2019
Rosenmöller, Paul Paul Rosenmöller 11 juni 2019 Fractievoorzitter
Veldhoen, Gala Gala Veldhoen 11 juni 2019
Vendrik, Kees Kees Vendrik 11 juni 2019

D66 (7 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Backer, Joris Joris Backer 7 juni 2011
Bredenoord, Annelien Annelien Bredenoord 9 juni 2015 Fractievoorzitter
Dittrich, Boris Boris Dittrich 11 juni 2019
Huffelen, Alexandra van Alexandra van Huffelen 11 juni 2019 28 januari 2020 werd staatssecretaris van Financiën
Moonen, Carla Carla Moonen 11 juni 2019
Pijlman, Henk Henk Pijlman 9 juni 2015
Stienen, Petra Petra Stienen 9 juni 2015
Voort, Peter van der Peter van der Voort 4 februari 2020 verving Alexandra van Huffelen

PvdA (6 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Crone, Ferd Ferd Crone 11 juni 2019
Fiers, Mary Mary Fiers 12 oktober 2021 verving Esther-Mirjam Sent
Karakus, Hamit Hamit Karakus 2 maart 2021 verving Jopie Nooren
Koole, Ruud Ruud Koole 11 juni 2019[15]
Nooren, Jopie Jopie Nooren 9 juni 2015 1 maart 2021 werd voorzitter van college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam
Recourt, Jeroen Jeroen Recourt 11 juni 2019
Sent, Esther-Mirjam Esther-Mirjam Sent 7 juni 2011 7 oktober 2021 werd partijvoorzitter
Vos, Mei Li Mei Li Vos 11 juni 2019 Fractievoorzitter

PVV (5 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Bezaan, Ilse Ilse Bezaan 11 juni 2019
Faber, Marjolein Marjolein Faber 7 juni 2011 Fractievoorzitter
Hattem, Alexander van Alexander van Hattem 9 juni 2015
Kesteren, Ton van Ton van Kesteren 28 maart 2017
Strien, Gom van Gom van Strien 7 juni 2011

SP (4 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Apeldoorn, Bastiaan van Bastiaan van Apeldoorn 9 juni 2015
Gerkens, Arda Arda Gerkens 14 mei 2013
Janssen, Rik Rik Janssen 11 juni 2019
Kox, Tiny Tiny Kox 10 juni 2003 Fractievoorzitter

ChristenUnie (4 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Bikker, Mirjam Mirjam Bikker 9 juni 2015 30 maart 2021 Werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Bikker was tot 30 maart 2021 fractievoorzitter.
Ester, Peter Peter Ester 7 juni 2011
Huizinga, Tineke Tineke Huizinga 11 juni 2019 Fractievoorzitter vanaf 6 april 2021.
Talsma, Hendrik-Jan Hendrik-Jan Talsma 6 april 2021 Verving Mirjam Bikker
Verkerk, Maarten Maarten Verkerk 11 juni 2019

PvdD (3 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Koffeman, Niko Niko Koffeman 12 juni 2007 Fractievoorzitter
Nicolaï, Peter Peter Nicolaï 11 juni 2019
Prast, Henriëtte Henriëtte Prast 6 april 2021 Verving Christine Teunissen
Teunissen, Christine Christine Teunissen 12 maart 2019[16] 30 maart 2021 Werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer

50Plus (2 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Baay-Timmerman, Martine Martine Baay-Timmerman 28 maart 2017
Rooijen, Martin van Martin van Rooijen 11 juni 2019[17] Fractievoorzitter

SGP (2 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Dijk, Diederik van Diederik van Dijk 9 juni 2015
Schalk, Peter Peter Schalk 9 juni 2015 Fractievoorzitter

OSF (1 zetel)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Gerbrandy, Gerben Gerben Gerbrandy 11 juni 2019 15 januari 2021 Fractievoorzitter tot 15 januari 2021
Raven, Ton Ton Raven 19 januari 2021 verving Gerben Gerbrandy
Fractievoorzitter vanaf 15 januari 2021

Fractie-Otten (van 0 naar 3, naar 2, naar 3, naar 2 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Baljeu, Robert Robert Baljeu 15 december 2020 15 februari 2021 tijdelijk lid i.v.m. zwangerschapsverlof Annabel Nanninga
Otten, Henk Henk Otten 28 juli 2019 voordien lid van de fractie van FVD[9]Fractievoorzitter
Rookmaker, Dorien Dorien Rookmaker 20 augustus 2019 10 februari 2020 voordien lid van de fractie van FVD[12]
afgetreden i.v.m haar benoeming als lid van het Europees Parlement
Vries, Jeroen de Jeroen de Vries 20 augustus 2019 voordien lid van de fractie van FVD[12]

Fractie-Nanninga/JA21 (van 0, naar 5, naar 6, naar 7, naar 8, naar 7 zetels)Bewerken

Naam Aanvang lidmaatschap Einde lidmaatschap Opmerkingen
Nanninga, Annabel Annabel Nanninga 11 juni 2019 26 oktober 2020 van 26 okt. 2020 t/m 15 februari 2021 met zwangerschapsverlof.[8] Verliet op 29 november 2020 tijdens haar verlof Forum voor Democratie. Bij terugkeer sloot ze zich aan bij de fractie-Van Pareren, die daarbij werd hernoemd tot de fractie-Nanninga.[18][19]Fractievoorzitter
15 februari 2021
Pareren, Bob van Bob van Pareren 29 november 2020 voordien lid van de fractie van FVD,[2][3][4] voordien fractieleider van de Fractie-Van Pareren, die werd hernoemd tot Fractie-Nanninga.
Berkhout, Hugo Hugo Berkhout 29 november 2020 voordien lid van de fractie van FVD;[2][3][4]
verving van 26-10-2020 t/m 14-12-2020 Annabel Nanninga i.v.m. zwangerschapsverlof, kreeg permanente zetel naar aanleiding van verlaten van de Senaat van Cliteur.
Beukering, Toine Toine Beukering 29 november 2020 voordien lid van de fractie van FVD[2][3][4]
Hermans, Otto Otto Hermans 29 november 2020 voordien lid van de fractie van FVD[2][3][4]
Pouw-Verweij, Nicki Nicki Pouw-Verweij 29 november 2020 30 maart 2021 voordien lid van de fractie van FVD[2][3][4] Werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer namens JA21.
Wely, Loek van Loek van Wely 8 december 2020 voordien lid van de fractie van FVD[13]
Lennart van der Linden 14 december 2020 Voordien fractielid en partijvoorzitter van FVD.[7]

BijzonderhedenBewerken

 • 31 mei 2019: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing zeventien kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Onder deze zeventien kandidaten zijn er vier die met doorbreking van de lijstvolgorde benoemd verklaard zijn: Ilse Bezaan (PVV), en Hugo Berkhout, Otto Hermans en Theo Hiddema (allen Forum voor Democratie).[20]
 • 6 juni 2019: De kiesraad maakt bekend dat de met voorkeurstemmen benoemde kandidaten Hugo Berkhout, Otto Hermans en Theo Hiddema (allen FVD) hun benoeming niet hebben aangenomen.[21]

Diverse leden van de Eerste Kamer zijn eerder minister of staatssecretaris geweest of zijn lid geweest van de Tweede Kamer. Voorbeelden zijn:

 • Annemarie Jorritsma (VVD) die eerder vice-premier en minister was;
 • Joop Atsma (CDA) die staatssecretaris is geweest;
 • Tineke Huizinga (ChristenUnie) was eerder staatssecretaris, minister en Tweede Kamerlid;
 • Paul Rosenmöller (GroenLinks) was fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Wijzigingen in de samenstellingBewerken

De wijzigingen in de samenstelling van de Eerste Kamer zijn weergegeven per jaar.[22]

Wijzigingen in 2019Bewerken

Wijzigingen in 2020Bewerken

 • 28 januari: Alexandra van Huffelen (D66) verlaat de Kamer vanwege haar benoeming als staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III. Op 4 februari wordt Peter van der Voort geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 • 10 februari: Dorien Rookmaker (Fractie-Otten) verlaat de Kamer vanwege haar benoeming als lid van het Europees Parlement. Op 18 februari wordt Otto Hermans (FVD) geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 • 16 oktober: Roel Wever (VVD) verlaat de Kamer vanwege zijn benoeming als burgemeester van Heerlen. Op 26 oktober wordt Jan Keunen geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 • 26 oktober: Annabel Nanninga (FVD) gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof t/m 14 februari 2021. In de tijdelijke vacature wordt op dezelfde dag Hugo Berkhout geïnstalleerd.
 • 25 november: Paul Cliteur (FVD) verlaat de Kamer in verband met het vertrek van Baudet als partijleider. In de ontstane vacature wordt op 15 december Hugo Berkhout benoemd; zijn tijdelijke lidmaatschap wordt omgezet in een vast lidmaatschap.
 • 29 november: Hugo Berkhout, Toine Beukering, Otto Hermans, Bob van Pareren en Nicki Pouw-Verweij (allen FVD) verlaten de fractie en gaan verder als fractie-Van Pareren.[2][3][4][23] Annabel Nanninga verlaat tijdens haar verlof FvD.
 • 8 december: Loek van Wely (FVD) verlaat de fractie en sluit zich aan bij de fractie-Van Pareren.[13]
 • 14 december: Lennart van der Linden (FVD) maakte op 9 december bekend de FVD-fractie te verlaten en sloot zich op 14 december aan bij de fractie-Van Pareren.[7][24]
 • 15 december: Robert Baljeu (FVD) wordt beëdigd in de tijdelijke vacature voor Annabel Nanninga die met zwangerschaps- en bevallingsverlof is gegaan. Baljeu was in mei 2019 al uit FVD gezet en sloot zich aan bij de fractie-Otten.[25]

Wijzigingen in 2021Bewerken

Wijzigingen in 2022Bewerken

Zie ookBewerken