Ruwaard (titel)

titel

Een ruwaard (ook: ruwaart) was tijdens de middeleeuwen een functionaris die namens de landsheer een stad of gewest bestuurde. Meer bepaald werd de term gebruikt voor een voogd of regent namens een vorst die niet in staat was te regeren. [1]

In het hertogdom Brabant werd de term korte tijd gebruikt voor de tijdelijke regent in afwachting van erkenning van de landsheer door alle belanghebbenden (Filips van Saint-Pol). Na de intocht van Willem van Oranje te Brussel werd hem de titel van Ruwaard van Brabant gegeven, ter vervanging van Filips II van Spanje, die men voorlopig, en vanaf de goedkeuring van het Plakkaat van Verlatinghe in 1581 voorgoed ongeschikt vond om nog langer hertog van Brabant te zijn.[2]

In het graafschap Holland had de term ruwaard veeleer de betekenis van voogd. Albrecht van Beieren was bijvoorbeeld de ruwaard ter vervanging van zijn krankzinnige broer Willem V van Holland.