Runen (acrofonisch)

acrofonisch

Voor algemene informatie over runen, zie: runen

AlgemeenBewerken

Elke rune had een naam, gekozen om de klank van de rune uit te drukken. De namen van de runen bestaan uit gereconstrueerde Proto-Germaanse vormen en zijn gebaseerd op de namen voor runen die voorkwamen in de nieuwe alfabetten en de namen van de letters van het Gotische alfabet.

De runen hadden naast hun simpele naam ook een betekenis waaraan goddelijke kracht werd verbonden. Deze betekenissen worden tegenwoordig nog steeds gebruikt bij het voorspellen van de toekomst aan de hand van runen. Zie hiervoor: Runensteen (orakel). Uiteraard zijn de magische betekenissen van de runen onder het volgende subhoofdstuk niet wetenschappelijk onderbouwd.

Het geven van een naam aan elk van de letters werd bij veel oude alfabetten gedaan. Het systeem waarbij een letter de naam van een bestaand woord heeft, wordt een acrofonisch principe genoemd.

NamenBewerken

Het futhark (Scandinavisch runenalfabet) is verdeeld in drie groepen van elk acht runen; Freya's acht, Hagals acht en Tyrs acht. De eerste letter van elk van de namen van deze groepen correspondeert met de eerste letter van de desbetreffende reeks. Het woord futhark zelf wordt gevormd door de 6 eerste letters van het runenalfabet: f, u, þ (th), a, r en k.

Freya's achtBewerken

Rune Naam Vertaling Magische betekenis
  fehu vee Vee was een zeer belangrijk bezit in het verleden. Deze rune staat dan ook voor rijkdom, voorspoed, creativiteit en voeding.
  ûruz oeros De oeros stond bekend om zijn kracht en snelheid. Deze rune wordt hierom wel gezien als de rune voor de krijgers, omdat er heel veel vaardigheid nodig was om een oeros te bejagen.
  thurisaz Jötun (reus) De mening over de betekenis van deze rune verschilt. Sommigen zien er bescherming in, anderen een obstakel. Ook bezinning of rustpauze komen in aanmerking.
  ansuz Aesir (god) Deze rune staat voor communicatie, goddelijke kracht en signalen.
  raidô reis Vertegenwoordigt de cyclus van het leven. De rune staat dan ook voor verandering of actie.
  kenaz licht Staat voor verlichting of goddelijk licht. Dit is de vuurrune.
  gebô gave of gift Deze rune staat voor het spirituele geschenk en generositeit en talent.
  wunjô perfectie Dit is een positieve rune, die balans en harmonie symboliseert.

Hagals achtBewerken

Rune Naam Vertaling Magische betekenis
  haglaz hagel Bekend als de weerrune. De betekenis wordt vaak uitgelegd als uitdagingen of oncontroleerbare interne en externe krachten.
  naudiz armoede of behoeften De betekenis van deze rune is zelfontplooiing. De rune geeft aan dat behoeften die iemand heeft vervuld kunnen worden, wanneer daar aan gewerkt wordt.
  îsaz ijs Staat voor een periode van inactiviteit, status quo of obstakels.
  jera jaar of oogst Deze rune geeft aan dat het verleden achter iemand gelaten kan worden en er een nieuwe tijd aanbreekt. Hiernaast staat de rune ook voor het profiteren van inspanningen in het verleden.
  eihwaz (îhaz) Yggdrasil (taxus) De taxusboom werd gezien als de bewaarder van wijsheden en als een poort tot de negen andere werelden. Onder deze heilige, altijd groene boom kon de sjamaan reizen naar de andere werelden om zo wijsheid uit te spreken. Bekend als de sjamaanrune. Ook de Keltische druïden spraken hun orakel uit onder deze boom. De rune staat voor motivatie en transformatie.
  perdhrô dobbelsteenbeker In het verleden werd de dobbelsteenbeker al gebruikt bij spellen en weddenschappen. De rune staat voor het lot.
  elhaz (algiz) eik Deze rune staat als symbool voor de wereldboom en stelt "bescherming" voor.
  sôwilô zon De zon geeft licht en warmte en wordt gezien als de levenskracht. Voorspoed en gezondheid zijn de krachten die aan deze rune worden toegekend.

Tyrs achtBewerken

Rune Naam Vertaling Magische betekenis
  tîwaz Tyr Tyr is een oorlogsgod die zijn arm opofferde om de andere goden te redden. De rune wordt gezien als het teken om een offer te doen, waar je op de lange termijn van kunt profiteren en staat voor heldendom of overwinning en verantwoordelijkheid.
  berkanan berk Doordat de berk bekendstaat om het feit dat hij vuur kan overleven en zeer snel herstelt van schade, wordt deze rune in verband gebracht met (weder)geboorte, purificatie en vruchtbaarheid.
  ehwaz paard Het paard werd gezien als het meest behulpzame dier van het dierenrijk. De rune staat voor samenwerking, vooruitgang en verandering.
  mannaz mens Deze rune wordt gezien als de vertegenwoordiger van mensheid, het zelf, ego.
  laguz water Water wordt in verband gebracht met intuïtie, emoties en bezinning.
  ingwaz Inguz Inguz (of Ingwaz) is een vruchtbaarheidsgod, de rune staat daarom ook voor vruchtbaarheid. Creativiteit is een andere eigenschap die aan deze rune verbonden is.
  dagaz dag(licht) Staat voor duidelijkheid, oplettendheid en verlichting.
  ôdhalan bezitting De rune staat voor voorouders en erfenis.

Externe linkBewerken