Rotatiepers

De rotatiepers is een pers om van rol tot rol te kunnen drukken: boeken, kranten, documenten, etiketten, textiel, kunststoffen en vele andere druksubstraten.

Rotatiepers

Rotatiepersen kunnen werken met het hoogdruk, diepdruk, vlakdruk, zeefdruk en zelfs combinaties van deze technieken (hybride persen).

De rotatiepers werd omstreeks 1850 ontwikkeld. Tot die tijd moesten boeken per vel van 16 pagina's gedrukt worden. Als een vel klaar was, moest de machine geopend worden om een nieuw vel onder de pers te leggen. De ijzeren machines werkten weliswaar al sneller, maar het proces bleef arbeidsintensief.

In de rotatiepers wordt met cilinders gewerkt, met rollen papier in plaats van vellen. Een rotatiepers is dus een snel draaiende drukmachine voor massaproductie; kranten en tijdschriften kunnen snel in een grote oplage vervaardigd worden. De oplagen van het drukwerk zijn praktisch onbeperkt. Vroeger waren boeken met een oplage van 500 exemplaren gebruikelijk. Zelfs de eerste druk van de Camera Obscura telde er niet meer.