Romein (lettertype)

lettertype

Met romein als lettertype kunnen twee verschillende zaken worden aangeduid. De naam is terug te leiden naar de stilistische oorsprong van deze lettersoort: de hoofdletters die gebruikt werden in het Romeinse Rijk.

  • een van de grote lettertypefamilies die synoniem zijn met schreefletters en andere antiqua-lettertypes.
  • de "normale" of rechtopstaande variant van een lettertype (niet-cursief).
Romein, obliek en echte cursief

Romein (lettertypefamilie) bewerken

Populaire varianten zijn Bembo, Baskerville, Caslon, Bodoni, Times New Roman en Garamond.

Romein (letterstijl) bewerken

Romein is de benaming voor een van de drie varianten die een lettertype kan hebben. De andere twee zijn obliek en cursief.